Beste ooglaser methode

Oogaandoeningen

Vaak zijn de soorten oogaandoeningen niet zo bekend. Wel weten de meesten onder ons dat ogen niet altijd datgene doen wat ze zouden moeten doen. Helaas werkt moedertje natuur niet altijd mee met datgene wat we willen. En dat is als het ons lichaam betreft, een goed werkend geheel. De fysieke en psychische staat van ons lichaam zouden perfect moeten zijn. Dat is helaas niet altijd zo. Redelijk vaak hebben we een oogaandoening. Het kunnen zien is misschien wel de meest gewaardeerde mogelijkheden om contact te hebben met onze omgeving. Dus moeten alle problemen met de ogen goed opgelost kunnen worden. Zintuigen dienen gewoon zo optimaal mogelijk te werken. Als we om ons heen kijken lijkt het wel of veel mensen oogproblemen hebben. Niet alleen ouderen hebben last van oogproblemen. Zelfs kinderen hebben tegenwoordig vaak een bril nodig om goed te kunnen zien. Gelukkig kunnen de meeste oogaandoeningen verholpen worden.

Soorten oogaandoeningen

Er zijn verscheidene soorten oogaandoeningen. De oorzaken van slecht zicht, kunnen bijvoorbeeld te wijten zijn aan problemen van het hoornvlies, de ooglens of het netvlies. Het hoornvlies is een belangrijke factor in het scherpstellend vermogen van het oog. Daarnaast zorgt de ooglens voor de noodzakelijke accommodatie van het oog. Dit betekent het boller of minder bol maken van de lens. Meestal zal de elasticiteit van de lens langzaam afnemen na het veertigste levensjaar. Een ander belangrijk onderdeel is het netvlies. Dit bestaat uit een laag zenuwcellen die het binnenvallende licht opvangen. Er zijn cellen die kegeltjes genoemd worden. Deze zijn nodig voor het waarnemen van kleuren. De staafjes zijn cellen die nodig zijn voor het zien in de schemering. Er kan ook hier iets misgaan. Soms werkt de gele vlek, een dichte verzameling van de kegeltjes, niet meer goed. Dan spreken we over een macula aandoening. Deze ziekte kan uiteindelijk blindheid veroorzaken.

Het hoornvlies

Het hoornvlies is een belangrijke factor als het gaat om ooglaseren. Dit komt omdat een ingreep aan het hoornvlies een heel veilige maar ook succesvolle behandeling is om mensen beter te kunnen laten zien. Als het zicht slecht is doordat de breking van de lichtstralen gebreken vertoont, kan in eerste instantie een bril of een contactlens gebruikt worden. Het laten laseren van de ogen is ook een optie. Door het laseren is goed zicht zonder het dagelijks gebruik van hulpmiddelen weer mogelijk. Mensen met bepaalde beroepen of sporters zullen vaak voor een ooglaser behandeling kiezen. Een vooronderzoek is noodzakelijk om het hoornvlies goed te kunnen beoordelen. Zoals gezegd, zorgt het hoornvlies voor een groot deel voor de breking van de lichtstralen. Een goed onderzoek bepaalt in hoge mate of een dieptebehandeling of een oppervlaktebehandeling de meest geschikte voor de patiënt is.

Twee soorten ooglaser behandelingen

De twee soorten ooglaser behandelingen zijn de diepte en de oppervlaktebehandeling. De eerste diepte behandeling is de ReLEx SMILE-methode. Er wordt geen flapje gemaakt. De bovenste laag van het hoornvlies blijft intact. Een klein stukje van de stroma, de lentikel, wordt verwijderd door de hypermoderne laser. De behandeling zorgt voor de juiste bolling van het hoornvlies bij min sterktes. De tweede dieptebehandeling is de IntraLasik methode. Er wordt een flapje in het hoornvlies gemaakt, waarna de laser het onderliggende deel van het hoornvlies behandelt. Deze methode kan voor zowel plus als min dioptrieën gebruikt worden. De oppervlakte methodes worden gebruikt bij een dun hoornvlies. De eerste is de TransPRK of no touch methode. De tweede is de Lasek methode die gebruikt wordt als de andere methodes niet toepasbaar zijn. Echter, alle methodes zijn zeer veilig, het oogonderzoek zal uitwijzen welke methode het best is voor de patiënt om weer goed te kunnen zien.