Femtolasik en eventuele nadelen? In een eerdere blog is de Femtolasik ooglaser methode al besproken. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat niet alles over dit onderwerp in één blog besproken kan worden. De Femtolasik methode bestaat uit het maken van een flapje door de Lasik laser. Dit flapje is veel dunner dan wanneer het gemaakt zou worden met een mesje. Na deze stap is de chirurg aan de beurt. Deze klapt het flapje open. Dan gaat de Excimer laser aan het werk door de oogsterkte te corrigeren. Bij de meest geavanceerde behandeling kunnen ook subtiele andere afwijkingen gecorrigeerd worden.

Het maken van een flap

Als volgende stap wordt het flapje weer teruggelegd. Het flapje zuigt zich vast aan het hoornvlies, waarna een nieuw epitheel laagje gevormd wordt, dat het flapje op zijn plaats houdt. Dit hele proces duurt maar kort. Echter, het vooronderzoek kost wel aardig wat tijd. De arts moet de betreffende ogen eerst heel goed onderzoeken. Hierbij kan gedacht worden aan het exact meten van de oogsterkte en het opsporen van eventuele oogafwijkingen. Ook de traan functie wordt gecontroleerd. Deze is namelijk heel belangrijk omdat door de tranen de ogen goed vochtig gehouden kunnen worden.

Femtolasik perfect of niet?

Met een operatie wordt vaak een fysieke ingreep bij een levend wezen bedoeld. Er bestaan namelijk ook niet-fysieke ingrepen die operaties genoemd worden. Denk maar aan politionele undercoveroperaties! Zonder te overdrijven zal het duidelijk zijn dat een operatie nooit zonder enig risico zal zijn. Een operatie maakt gebruik van de wetenschap, maar is zelf geen wetenschap. De uitvoerende van een ingreep in ons lichaam, is een mens. En overal waar mensen, zoals ook medische vaklieden, aan het werk zijn, kan geconstateerd worden dat er zeer goede tot zeer matige operateurs zijn. En ook kan gezegd worden dat hoe goed een operateur ook is, er ook bij die persoon iets mis zou kunnen gaan. Dat hoeft niet aan de arts te liggen, maar dat kan ook voortvloeien uit een bepaalde reactie van het lichaam dat behandeld wordt.

Voordeel ooglaser methode Femto Lasik

Het voordeel van de ooglaser methode Femto Lasik is gelegen in de zeer grote precisie van de laser waarbij het eigenlijke snijden in het hoornvlies gedaan wordt door de laser in plaats van door het handmatig gebruik van een mesje door de oogarts. Wat dat betreft zijn er geen nadelen bij de Femtolasik methode omdat de Excimer laser het werk, het maken van een flapje uit het hoornvlies, helemaal zelfstandig uitvoert. De oogarts bedient de machine en legt na het werk van de laser het flapje gewoon op de plaats terug. Wat dat betreft is de Femtolasik methode perfect.

Waar komen dan toch berichten voor over nadelen van de Femtolasik methode?

femtolasik nadelen Het klinkt inderdaad een beetje raar als er eerst gezegd wordt dat de Femtolasik methode perfect is, maar dat er toch nadelen in verband met de Femtolasik methode zouden kunnen bestaan. Om hier een goed antwoord op te kunnen geven, moet men eerst weer teruggaan naar de passage waar staat dat een lichaam niet altijd op een en dezelfde wijze zal reageren op een operatieve ingreep. Je hebt nu eenmaal persoonlijke reacties van een lichaam op een ingreep. Dit is terug te zien bij praktisch iedereen. Zelfs het bij het eten kan het voorkomen dat er soms “iets niet goed valt”, waardoor men misselijk wordt of moet overgeven.

Ervaring met pijn

Zo zijn er personen die na de laserbehandeling pijn ervaren. Pijn is iets zeer persoonlijks. De term pijngrens wordt niet voor niets gehanteerd bij verwondingen of operaties. Hoe het ook zij, er is een zeer klein percentage patiënten die met de Femtolasik methode behandeld zijn, die pijn ervaren. Een ander zelden voorkomend nadeel is dat sommige patiënten na de behandeling een lange tijd last van droge ogen hebben. Dit kan opgelost worden door regelmatig de ogen te druppelen. Deze paar voorbeelden komen niet exclusief bij Femtolasik voor, maar ook bij andere ooglaser methoden.

Zijn er dan bij Femtolasik geen ernstigere nadelen die bij de behandeling voorkomen?

Hier kan eigenlijk alleen maar een ontkennend antwoord op gegeven worden. Er bestaan wel een paar zeer zeldzaam voorkomende problemen bij de Femtolasik ooglaser methode, maar die komen ook voor bij andere laser methoden. Een eerste minder prettige situatie doet zich voor als het maken van het flapje niet goed verloopt. In een dergelijk geval zal de behandeling uitgesteld worden. Een ander probleem is de mogelijkheid dat het flapje van plaats veranderd. Dit komt meestal doordat de patiënt onbewust in de ogen wrijft, meestal in de nacht. Om dit te voorkomen dient men zeker de eerste tien dagen een beschermende bril te dragen tijdens de slaap.

Correctie bij Femtolasik

Ondanks de haast perfecte werking van de Femtolasik kan een onder- of over correctie voorkomen. Gelukkig is dit probleem bij de Femtolasik methode beter te herstellen dan bij de andere laser methoden. De oorzaak is gelegen in de veel dunnere flap die de Femtolasik maakt uit het hoornvlies dan het geval is bij andere laser methoden. Bij de Femtolasik methode blijft een dikker laagje hoornvlies over en daardoor is een eventuele correctie beter mogelijk. Als conclusie kan gezegd worden dat er door de Femtolasik methode an sich geen nadelen verbonden zijn. Wat er eventueel als nadeel beschouwd kan worden heeft meer te maken met een onvoorziene reactie van het lichaam, dan met de gebruikte methode.