No Touch Laser

Laser

Laser is een veelgebruikt woord. Het lijkt wel of heel veel werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden zonder hulp van een laser. Het woord laser is een acroniem van enkele Engelse woorden. Deze woorden zijn voor de nieuwsgierigen onder ons de volgende: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. In het Nederlands wordt dit: Licht Versterking door gestimuleerde emissie van straling. De lasers zenden energie uit in de vorm van een lichtstraal. Deze lichtbundels hebben een bepaalde golflengte. De geproduceerde lichtbundels van een laserapparaat divergeren niet of nauwelijks. Dit wil zeggen dat ze hun licht niet in alle richtingen uitzenden. Stralen over een lange afstand verstrooien hun licht dus niet. Ook zijn laserstralen monochromatisch. Ze hebben namelijk maar een kleur. In de medische wereld wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de laser. De laser zendt lichtdeeltjes geladen met stroom uit. Derhalve kunnen ze gebruikt worden om bijvoorbeeld zeer precies deeltjes lichaamsweefsel te verdampen.

Ooglaseren

Er zijn ooglaserapparaten die gebruikt worden om diverse handelingen te verrichten. Zoals gezegd geeft een laserapparaat lichtbundels af op slechts een bepaalde golflengte. Deze bundels bestaan uit lichtdeeltjes die opgeladen zijn met stroom en zenden energie uit in een stralenbundel. In de oogheelkunde wordt de laser toegepast voor oppervlakkige behandelingen aan het oog, zoals aan het hoornvlies. Ook voor dieperliggende oogproblemen kan het ingezet worden. Dit zijn dan bijvoorbeeld netvlies behandelingen. De ooglaser behandeling kent al een redelijk lange ontwikkelingsgeschiedenis. Net als bij alle apparatuur die de mens tot zijn beschikking heeft om bepaalde werkzaamheden te verrichten, blijft de ontwikkeling ervan niet stilstaan. Het is aan de ooglaser kliniek om de meest geavanceerde laserapparatuur te gebruiken. Dit wil niet zeggen dat wat oudere apparatuur niet zou werken. Beter is het om te zeggen dat de nieuwste manier van werken problemen kan behandelen waarbij dat vroeger niet ging.

No Touch Laser

Een van de behandelwijzen bij problemen aan de ogen is de no touch laser methode. Deze ooglaser behandeling houdt in dat het oog niet door een menselijke, manuele, behandeling de juiste correctie krijgt. Dit klink raar want er moet toch een ingreep verricht worden aan de ogen? Dat is juist. Maar het no touch slaat niet op de werking van de laser. Er is iets anders aan de hand, wat bij andere ooglasermethoden wel gebeurt. En dat is de oogarts die een enkele subtiele handeling verricht bij het ooglaseren. Bij het maken van een flapje in het hoornvlies is de oogarts betrokken. Bij de no-touch methode wordt geen flapje meer gemaakt. Door de laser raakt het hoornvlies aan een zijde los. De oogarts zal dit flapje omslaan. En nadat de laser de gewenste correctie heeft aangebracht legt de oogarts legt het flapje weer terug.

Voor wie is de No Touch ooglaser methode

Voor wie is de no touch methode geschikt? Of is het alleen een diversiteit in prijs dat het verschil uitmaakt? Wanneer gezocht wordt naar ooglaser methodes zullen er verscheidene methoden voorbijkomen. Deze methodes verschillen vaak in de prijs die er voor betaald moet worden. Maar bij verder lezen wordt duidelijk dat sommige methodes niet voor iedereen geschikt zijn. Soms kan het hoornvlies te dun zijn voor een bepaalde behandeling. Om bij de no touch methode te blijven, kan erop gewezen worden dat bepaalde personen er baat bij hebben om voor deze methode te kiezen. Zo is het belangrijk te weten dat de behandeling alleen geschikt is voor sterktes van -8 tot +4. Ook met een cilinder tot -4 is laseren dan mogelijk. Het is een methode die heel geschikt is voor mensen met een actieve leefstijl. Wel moet bedacht worden dat de hersteltijd iets langer is dan bij andere methodes.