Ogen laten laseren

Afhankelijk

Mensen zijn van veel zaken afhankelijk. Natuurlijk is een van de opvoedingsdoeleinden om de kinderen tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen te vormen. Bij de een lukt dat beter dan bij de ander. Het is wel zo dat we in onze maatschappij veel hulp kunnen bieden aan personen die een manco aan zelfstandigheid tonen. Voor een aantal zaken is iedereen aangewezen op hulp. Van familie, of van hulpinstanties. Hieronder bevinden zich de gezondheidszorgverleners. Deze hulp kan op het gebied van de geestelijke als ook van de lichamelijke gezondheid zijn. Huisartsen en ziekenhuizen zijn niet meer weg te denken. En de inwoners van praktisch alle landen doen vroeg of laat een beroep op een van deze instellingen. De conclusie mag zijn dat bij ieder mens een bepaalde vorm van afhankelijkheid voorkomt. Gelukkig is hierbij de deskundigheid bij de hulpinstanties erg groot.

Ogen

Ogen zijn een kostbaar zintuig. De ogen worden gekoesterd door de eigenaars. Ogen worden elke dag intensief gebruikt. Het is bijna niet voor te stellen dat onze kijkers levenslang hun taak kunnen verrichten. Helaas is het zo dat er geen garantie op de kwaliteit van onze ogen gegeven kan worden. De ogen kunnen heel goed werken. Maar ze kunnen ook gebreken vertonen. Deze gebreken kunnen in onze tijd behoorlijk goed verholpen worden. Natuurlijk zijn er zaken die niet verholpen kunnen worden. Aangeboren blindheid kan nog steeds niet genezen. Ook het optreden van macula aandoening zal in veel gevallen verlies van zicht opleveren. Maar voor bij- en verziendheid zijn er prima oplossingen. Ook astigmatisme en cataract kunnen goed behandeld worden. Wel is er dan een grote mate van afhankelijkheid van deskundigen. Zeer waarschijnlijk zal een optometrist de aandoening in kaart moeten brengen zodat er een behandeling voorgeschreven kan worden die vergoed wordt door een zorgverzekeraar.

De deskundige

Voor alle geneeskundige ingrepen is een deskundige nodig. Hiermee wordt niet alleen de uitvoerder van bijvoorbeeld een fysieke ingreep bedoeld. Er is een voortraject nodig waarin de exacte aandoening in kaart gebracht gaat worden. Met de uitslag van een dergelijk onderzoek kan de deskundige die daarvoor is opgeleid, de behandeling gaan uitvoeren. Het is natuurlijk van het allergrootste belang dat de hulp of de behandeling eerlijk verloopt. Er zijn wel eens onthullingen dat er iets mis is gegaan bij een behandeling door bepaalde hulpverleners. Zo onthulde ooit een bericht dat een tandarts zo maar, onnodig, vullingen van tanden aanbracht. Dit terwijl daar helemaal geen reden toe was. Een recent schandaal uit Nederland ging over bepaalde cardiologen die de fout ingingen. Het is van het allergrootste belang dat artsen, medische hulpverleners, trouw zijn aan de eed van Hippocrates. Ze dienen te werken in het belang van de patiënt.

Ogen laseren

Ogen laseren is een veel gebruikte medische ingreep om mensen beter te laten zien. Natuurlijk zal opgemerkt worden dat dit ook op verscheidene manieren bereikt kan worden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er vaak voor een bepaalde aandoening, meer oplossingen te vinden zijn. Wanneer de ogen niet voor een scherp beeld kunnen zorgen, is het gebruik van een bril een mogelijke oplossing. Maar tevens zijn er ooglaser behandelingen, contactlenzen of zelfs implantlenzen die voor een goed zicht kunnen zorgen. Het laseren van ogen is een oplossing die blijvend is, net als implantlenzen. Bij een bril komt vaak de vraag naar voren of de sterkte nog goed is. Of de vraag of het montuur wel geschikt is. Soms echter kan de bril niet gebruikt worden. Bij bepaalde sporten of weersomstandigheden is een bril lastig. Ogen laseren kent deze bezwaren niet. Na het laseren is het scherp kunnen zien een oplossing voor de lange termijn.