Ooglaseren risico

Gevaar

Wat is gevaar in het leven? Soms zijn er mensen die vrolijk door het leven huppelen. Ze zien er gezond uit. Ze hebben het zo op het oog prima voor elkaar. Kunnen zich veel permitteren en lijken nooit in de problemen te komen. Dat geldt voor zowel het lichamelijke als het psychische welzijn.  Maar er is ook een gezegde dat zegt, schijn bedriegt. En inderdaad. Als je een beetje op de hoogte bent van wat er zich afspeelt in deze wereld, dan zijn er vaak genoeg berichten die je de stuipen op het lijf jagen. Dan kom je berichten tegen dat een beroemde filmster ook een ernstige ziekte kan krijgen. Of er zijn rechtszaken in een bekende familie. Er mag gerust geconcludeerd worden dat niemand er in dit leven zonder kleerscheuren vanaf komt. Soms zijn nare gebeurtenissen iets dat je overkomt. Maar er zijn ook situaties waarvan de oorzaak bij de persoon zelf ligt.

Risico

Sommige beslissingen die in het leven genomen worden bevatten een risico. Dat kan bij een weloverwogen besluit voorkomen, waarbij de Voors en Tegens bekend zijn. Soms is het risico dan te verminderen of te omzeilen door weloverwogen te werk te gaan. Anderzijds dient een besluit soms in een oogwenk genomen te worden om een risico te vermijden of te verkleinen. Denk aan een gevaarlijke verkeer situatie die zich plots voordoet. Ervaren rijders zullen dan vaak de juiste en meest veilige oplossing weten te vinden. Neem nu een glad wegdek. Sommige automobilisten hebben hun auto aangepast, en ze rijden zeer voorzichtig. Misschien hebben ze een cursus gevolgd om in een dergelijke situatie aangepast te rijden. Ook bij medische behandelingen zijn er altijd risico’s. Een arts die een dergelijke behandeling uitvoert wijst altijd op de eventuele gevaren bij een geplande ingreep. Ook al zijn deze nog zo gering. Of komen ze zeer zelden voor.

Ooglaseren

Ooglaseren is een veel toegepaste methode om het zicht te optimaliseren. De eerste vraag die gesteld kan worden is of een dergelijk behandeling wel nodig is. Immers, een eenvoudige oplossing is het aanschaffen van een bril om goed te kunnen zien. Tegenwoordig zijn er dubbelfocusbrillen. Deze zorgen voor een goed zicht van kortbij en veraf. Het punt is echter dat niet iedereen tevreden is met een bril. Brillen zijn prijzig. De brildrager moet vaak op controle. Soms zijn er situaties waarin een bril zelfs gevaarlijk kan zijn. Bij veel sporters zijn er nauwelijks brildragers te zien. Ooglaseren is de oplossing om vrij van een bril op de neus te leven. Er moet wel gezegd worden dat ooglaseren pas uitgevoerd kan worden als de ogen uit ontwikkeld zijn. Dat is meestal rond de een en twintig jaar. Zowel verziendheid, bijziendheid en astigmatisme kunnen goed verholpen worden. En het zicht is blijven goed.

Risico bij ooglaseren

Risico bij ooglaseren is een zeldzaamheid. Het mag gezegd worden dat er weinig mensen echt een mislukte ooglaser behandeling gehad hebben. Bij het overgrote deel van de patiënten is de behandeling geslaagd. Waarom dan toch de term risico gebruiken bij ooglaseren?  Omdat zelfs de kleinste kans op het misgaan vermeld dient te worden. Zo is er een onder- of over correctie mogelijk. Een corrigerende behandeling kan dit oplossen. Ook kan er heel soms hazeontstaan. Dat heeft te maken met een wondgenezing die het hoornvlies wat kan vertroebelen. Medicatie kan voor genezing zorgen. In een heel enkel geval kan er na het laseren een infectie ontstaan. Door snel gebruik te maken van antibiotica zal er een snelle genezing plaats vinden. Er kunnen ook neveneffecten ontstaan die gelukkig ook weer zullen verdwijnen. Last van droge ogen bijvoorbeeld kan met behulp van kunsttranen verholpen worden.  Ook halo’s, lichtkransen, zullen verdwijnen. Maar nogmaals deze risico’s zijn zeldzaam.