PresbyMAX

Wat is Presbymax ?

Ieder gezond mens krijgt na zijn veertigste, vijfenveertigste problemen met dichtbij zien. Iemand die goed veraf kan zien krijgt op zijn veertigste, vijfenveertigste toch problemen met dichtbij zien. De klassieke oplossing is dan het dragen van een bril voor dichtbij. We noemen dit ouderdomsverziendheid of presbiyopie. Het betekent dat de lens in het oog door ouderdom  de mogelijkheid verliest om op scherp te stellen voor dichtbij. Als iemand zo’n veertig, vijfenveertig jaar oud is en problemen begint te krijgen met dichtbij zien maar geen bril wil dragen, zet hij misschien niet makkelijk een bril op. Het kan zijn dat mensen geen bril op willen zetten om een binnengekomen sms-je te lezen, om op de computer te werken of de krant te lezen. Voor deze mensen bestaat er een lasertechnologie: Presbymax. Dat is een tamelijk eenvoudige behandeling zonder ongemakken, na één sessie heeft de patiënt geen bril meer nodig, niet voor veraf zien en niet voor dichtbij. De Presbymax-methode maakt gebruik van laser. Het is een operatieve ingreep met laser. De techniek is al vele jaren gebruikelijk. Hij is afgeleid van de Excimerlaser, toegepast voor dichtbij zien. De Excimerlaser wordt met succes toegepast bij problemen met veraf zien. Het is dan ook een bekende, beproefde en aanzienlijk betrouwbare methode.

Bij de meeste patiënten ouder dan veertig die problemen hebben met dichtbij zien kan deze techniek worden toegepast. Eerst wordt er getest of de ogen van de patiënt geschikt zijn voor de behandeling; bij 85-90% van de patiënten is dat het geval. Als de bouw van het oog geschikt is voor deze behandeling, kan de patiënt met behulp van de Presbymax-behandeling van zijn bril voor dichtbij zien worden afgeholpen. De Presbymax-laserbehandeling wordt toegepast op de voorste laag van het oog, het hoornvlies. Het hoornvlies is de bovenste, transparante laag van ons oog. Met laserstralen wordt deze laag opnieuw gemoduleerd; als er behalve dichtbij zien nog andere problemen zijn, zoals een cilindrische afwijking of bijziendheid, dan kunnen ook die meteen in dezelfde sessie worden verholpen. Een van de grootste pluspunten van Presbymax is eigenlijk dat alle problemen in één sessie kunnen worden verholpen. Het kan zijn dat iemand behalve met dichtbij zien ook problemen heeft met veraf zien. Al die problemen kunnen in één keer worden opgelost. De Presbymax-laserbehandeling is een behoorlijk eenvoudig toe te passen behandeling. De behandeling is afgeleid van de Excimer-lasertechniek. De behandeling duurt voor ieder oog slechts enkele minuten. De patiënt kan meteen daarna opstaan van de behandeltafel en binnen enkele uren kan hij dichtbij weer beter te zien. De patiënt hoeft geen dagen of weken te wachten. Meteen dezelfde dag, de dag van de laserbehandeling, krijgt hij de mogelijkheid om dichtbij te zien weer terug. Een oog dat een Presbymax-behandeling heeft ondergaan, maakt, net als een oog dat met een Excimer-laser is behandeld, een natuurlijk helingsproces door. Na de operatie mag het oog niet ontstoken raken, de patiënt mag niet met zijn hand in zijn oog wrijven, er kan in enige mate sprake zijn van tranen, van steken. Dat is normaal, en duurt niet langer dan enige uren. Daarna is het zicht zeer aangenaam. De eerste dagen moet het oog zoveel mogelijk beschermd worden tegen fel licht, dat zijn algemene voorzorgsmaatregelen. De dokter vertelt de patiënt trouwens uitgebreid waar hij gezien de bouw van zijn oog op dient te letten.

Als de patiënt niet alleen problemen heeft met dichtbij zien, maar ook staar heeft, wordt een Presbymax-laserbehandeling niet uitgevoerd. In dat geval kiezen we er eerder voor een multifocale kunstlens in het oog te plaatsen. Alleen als er geen sprake is van staar, komt Presbymax in beeld. Indien het oog ook daadwerkelijk geschikt is voor Presbymax, kan die behandeling worden toegepast. Als de patiënt eerder aan staar is geopereerd en als er in het oog geen multifocale lens is geplaatst maar een gewone lens, en als de patiënt daardoor niet dichtbij kan zien, dan komt hij in principe in aanmerking voor Presbymax. Als de bouw van het oog daarvoor geëigend is, kan er met Presbymax voor worden gezorgd dat de patiënt dichtbij kan zien.

Omdat de Presbymax laserbehandeling wordt toegepast bij patiënten ouder dan veertig jaar, hebben we natuurlijk ook te maken met mensen die al voor hun veertigste, bijvoorbeeld tussen hun twintigste en dertigste gelaserd zijn. Zij kunnen weer zonder problemen veraf zien, maar ook al zien ze goed veraf, zij krijgen moeite met dichtbij zien doordat ze inmiddels de veertig gepasseerd zijn. Ook deze mensen komen, net als mensen die niet gelaserd zijn, in principe in aanmerking voor een Presbymax-behandeling. Ook bij hen kan met een Presbymax-laserbehandeling ervoor worden gezorgd dat ze weer dichtbij zien. De Presbymax-methode is een aanzienlijk betrouwbare methode. Er wordt gebruik gemaakt van de Excimer-lasertechniek, die sinds het begin van de jaren negentig over de hele wereld wordt toegepast. De techniek wordt in dit geval alleen niet toegepast voor veraf, maar voor dichtbij zien. Het is dan ook een methode die zichzelf volledig heeft bewezen en zeer betrouwbaar is. Als de test uitwijst dat het oog geschikt is voor de Presbymax-laser, dan bestaat er geen enkel risico. Ook na afloop is de methode vrijwel zonder ongemakken en vrijwel pijnloos. Bij iemand die met behulp van de Presbymax-methode geen bril meer hoeft te dragen, niet voor dichtbij en niet voor veraf, blijft deze situatie zo voor de rest van zijn leven. Het effect van een Presbymax-behandeling is niet slechts voor een beperkte duur van twee, drie, vier jaar. Ogen die een Presbymax-behandeling hebben ondergaan kunnen de rest van hun leven goed dichtbij en veraf zien. Ze hebben een goed zicht en dit is niet slechts voor bepaalde tijd zo. Laserchirurgie is één belangrijk opzicht superieur aan alle andere behandelingen: alle zichtproblemen kunnen namelijk in één keer worden verholpen. Een patiënt kan een cilindrische afwijking hebben, bijziend zijn, verziend, last hebben van ouderdomsverziendheid. Ook als een patiënt meerdere van deze klachten heeft, kunnen die allemaal in één sessie worden verholpen. Dat is het grootste voordeel.

PresbyMAX® –

Uw voordelen op een rij

 • Optimale veiligheid door behandeling met het technologisch
 • toonaangevende SCHWIND AMARIS-ooglasersysteem
 • de behandeling is minimaal invasief
 • en duurt zeer kort: slechts enkele minuten
 • u krijgt uw gezichtsscherpte zeer snel terug
 • bij het dichtbij zien
 • zeer goed zicht op alle afstanden
 • klachten zoals bijziendheid,
 • verziendheid of cilindrische afwijkingen kunnen gelijktijdig worden verholpen
 • hoge graad van tevredenheid onder patiënten
 • zeer goede klinische resultaten