Replace lenzen

Begrijpen

Soms is het moeilijk iets te begrijpen. Dat kan bijvoorbeeld een scheikundige term zijn. Of een gesprek dat over een heel speciaal onderwerp gaat. Maar het kan ook duiden op bepaalde handelingen die alleen door speciaal opgeleide personen uitgevoerd kunnen worden. Het kan ook gaan om een titel waarin woorden staan die nog onbekend zijn bij de meesten. In de hierboven staande titel staat het woord “replace”. Het Engels woorden boek erbij pakken om te kijken waar het over gaat. Replace betekent vervangen. Als het over zien gaat is het mogelijk het zien middels een hulpmiddel te verbeteren. Een eenvoudig hulpmiddel is de bril. Dit hulpmiddel vervangt geen lichaamsdeel, maar een slecht functionerend orgaan. Een stapje verder is het gemis van een lichaamsdeel te vervangen. Zo zijn er mensen die een been kwijt geraakt zijn door ziekte of een ongeluk. Om dit verlies op te vangen, kan een kunstbeen aangebracht worden.

Lenzen

Lenzen in zijn algemeenheid zijn voorwerpen die gebruikt worden om lichtstralen te breken. Ooglenzen doen dit op een zodanige manier dat de lichtstralen precies op het gewenste punt op het netvlies vallen. Maar net als bij hulpmiddelen is het goed mogelijk dat eerst goed functionerende ooglenzen, achteruitgaan in de zichtkwaliteit. Soms gebeurt dat heel jong. Dan gebruiken kinderen al een bril. Bij anderen gebeurt het verlies aan het scherp kunnen zien in de loop van de puberteit. Dit kan te maken hebben met te veel en te lang met beeldschermen werken. Bij het ouder worden gaan de ooglenzen achteruit. Het lezen of goed in de verte kunnen kijken zal dan weer op een goed niveau gebracht moeten worden. Gelukkig kan dit door een bril te gebruiken. Maar ook contactlenzen, ooglaseren en replace lenzen zijn de aangewezen middelen om de kijkfunctie te herstellen.

Replace lenzen

Om goed te kunnen zien is het gebruik van replace lenzen een heel goede keus. Zoals gezegd betekent replace, vervangen. En het mooie is dat een onderdeel van ons lichaam echt helemaal weggehaald wordt om daarna vervangen te worden door een replace lens. Het is dus een implantlens. Gemaakt van kunststof, die niet afgestoten zal worden. De replace lens is de topper onder de implant lenzen. Meestal is deze lens een oplossing om een leven lang goed te kunnen zien. Wat maakt de replace lens zo bijzonder? Eenvoudig gezegd zorgt deze lens als vervanger van de eigen ooglens voor een goed zicht op alle facetten van het zien. Het is een oplossing voor bijziendheid maar ook voor verziendheid. Ook is het een oplossing voor ogen met een cilinder of staar. Met name zal deze lens voor personen boven de 45 jaar de oplossing zijn om op een natuurlijke wijze scherp te kunnen zien.

Twee soorten replace lenzen

Er bestaan twee soorten replace lenzen. De ene heet de multiple vision lens. Dit is de meest geavanceerde lens, maar ook de duurste. Zoals het woord multiple al zegt, zal deze lens ervoor zorgen dat het zicht op alle afstanden scherpe beelden oplevert. Het hangt wel af van de toestand van het oog of deze lens geplaatst kan worden. Er is tevens een upgrade van deze lens mogelijk. Bij een bepaalde levensstijl kan er gekozen worden voor de multiple replace lens Select. Deze helpt om in het donker bijvoorbeeld beter te kunnen zien. Wanneer de oogarts na onderzoek stelt dat deze lens niet geplaatst kan worden, is er de single vision replace lens. Dit is het geval als het oog niet geschikt is voor de multiple versie. Dan kan eventueel de single vision replace Select lens geplaatst worden. Het zal duidelijk zijn dat de juiste keus altijd in samenspraak met de oogarts genomen dient te worden.