Staaroperatie Turkije

Buitenland

Het buitenland is een beetje ver weg of niet soms? Het is altijd heerlijk toeven in eigen landje. Daar is een huis, het territorium voor een gezin. Zo is een land een territorium voor een volk. Hier kun je kinderen veilig naar school laten gaan. De wat oudere jeugd kan in de weekenden heerlijk en veilig uitgaan. Alles is het eigen land schitterend geregeld. In het buitenland is het allemaal veel slechter? Maar, dat vertrouwde leven in eigen land kan ook weleens teleurstellingen geven. En dan pas komt het buitenland in beeld. Vergelijkingen laten zien dat er in het buitenland ook een leven bestaat waarin de bewoners goede zorg krijgen. Waar ook democratie heerst. En zo zijn er in elk land wel positieve punten te onderkennen. Dat blijkt ook wel doordat mensen veel reizen en graag andere landen bezoeken. Bovendien is het buitenland vaak dichtbij en is het verblijf daar aangenaam.

Medische zorg

Onder medische zorg verstaan we elke vorm van zorg die te maken heeft met het monitoren en behandelen van de gezondheid van de inwoners van dat specifieke land. Deze zorg is in veel landen ongeveer hetzelfde, maar kan verschillen qua onkosten, verzekeringen en overheidsinvloed. Dit laatste is heel belangrijk in de medische zorg. Natuurlijk heeft de overheid een rol in de gezondheid zorg. Maar er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen de artsen en de overheid voor wat betreft de verantwoordelijkheden. In de medische wereld wordt elke arts gevraagd de eed van Hippocrates af te leggen. Dit houdt in dat elke arts het belang van de patiënt voorop zal stellen en de patiënt geen schade zal aandoen. Triest maar waar is dat het Neurenberg proces na WW2 aantoonde dat dit niet altijd het geval is.  In dit proces werden medici veroordeeld wegens het schenden van deze eed.

Staar

Staar is een oogaandoening. Het oog is een belangrijk zintuig. Het bestaat uit diverse onderdelen. We zien maar een klein stukje van het oog, omdat het goed beschermd ligt in de oogkas. Daarnaast zorgen wenkbrauwen, wimpers en oogleden voor bescherming van het oog. Fel licht of gevaarlijke stoffen worden hierdoor, zij het niet optimaal, afgeweerd. Een wezenlijk onderdeel van het oog is de ooglens. Deze ooglens is helaas niet altijd van een kwaliteit waarmee we goed kunnen zien. Soms zijn kleine voorwerpen of letters niet goed te zien. Ook van veraf is het zicht niet altijd even goed. De vraag is of deze problemen inherent zijn aan de menselijke natuur. Van roofvogels is bekend dat ze allemaal zeer goed kunnen zien. In elk geval is het oog bij de mens minder goed ontwikkeld. Net als andere lichaamsdelen gaan ook onze ogen bijvoorbeeld achteruit met het stijgen der jaren.

Staaroperatie in Turkije

Een staaroperatie kan heel goed verricht worden in Turkije. Hierboven is al aangegeven dat de medische sector zich houdt aan de stelregel het belang van de patiënt voorop te stellen. Deze richtlijn bestaat ook bij de medici in Turkije. Het advies is wel om naar gecertificeerde klinieken te gaan. Hier werken net zulke goed opgeleide artsen als in Nederland. De klinieken zijn ook van alle veiligheid maatregelen voorzien. De apparatuur is erg modern. Dit heeft te maken met de instelling van de kliniek om niet alleen goede artsen aan te trekken, maar ook de te gebruiken apparatuur moet van de allerhoogste kwaliteit zijn. Verder merk je gewoon dat je een gewaardeerde gast bent waar heel goed voor gezorgd wordt. De artsen merken direct in hun inkomen of ze beide facetten van hun beroep, medische zorg en klantvriendelijkheid, goed verrichten. Vandaar dat een staaroperatie in Turkije een werkelijke verassend prettige gebeurtenis is.