Replace lenzen

Replace lenzen

Replace lenzen Begrijpen Soms is het moeilijk iets te begrijpen. Dat kan bijvoorbeeld een scheikundige term zijn. Of een gesprek dat over een heel speciaal onderwerp gaat. Maar het kan ook duiden op bepaalde handelingen die alleen door speciaal opgeleide personen...
Replace lenzen

Replace lenzen

Replace lenzen Twee begrippen Soms kunnen twee begrippen naar hetzelfde onderwerp wijzen. We zien vaker dat voor een begrip meer aanduidingen bestaan. Zo worden Replace lenzen, vervangingslenzen, ook wel implant lenzen genoemd.  Het woord lenzen is waarschijnlijk ook...