TransPRK kosten

Moeilijke begrippen

Er komen bij tijd en wijle moeilijke begrippen voor in de media. En het blijft daar niet bij. Soms is er een verband tussen een moeilijk begrip en een handeling die men opgelegd krijgt. De ontwikkeling in de loop van het leven kan soms zo snel gaan dat mensen afhaken. Een voorbeeld dat de laatste jaren te zien was, is het gebruik van een smartphone of een computer. Er wordt verondersteld dat alle mensen hier goed mee uit de voeten kunnen komen. Dat is niet zo. Neem het gebruik van een bank app. Nu zijn er nog steeds mensen die weigeren een dergelijke app te downloaden, en gebruiksklaar te maken. Ze vertrouwen deze manier van bankieren niet. Met name de oudere generatie heeft vaak moeite om deze moderne manier van handelen te gebruiken. De begrippen die nodig zijn om een dergelijke app te installeren en gebruiken is te moeilijk voor hen.

Medische begrippen

Er zijn veel medische begrippen in omloop. Voetstoots wordt vak aangenomen dat deze begrippen bekend zijn bij iedereen. Het begrip complicatie is eenvoudig. Het gaat over een stoornis in de normale genezing. Maar weet iedereen of er een verschil bestaat tussen dementie en Alzheimer? Of is de betekenis van deze termen identiek? Alzheimer is een van de vormen van dementie.  Toch worden deze twee begrippen vaak door elkaar gebruikt. En dat betekent weer dat de beide termen willekeurig gebruikt worden. Een ander fenomeen dat tegenwoordig nog veel meer voorkomt, is het gebruik van afkortingen in veel sectoren van onder andere de geneeskunst. Iedereen heeft weleens gehoord over tbc. Een al heel oud begrip dat voor tuberculose staat. Zo kennen we in de oogheelkunde de afkorting TransPRK. Voor degenen die een ooglaser behandeling willen ondergaan, zal in eerste instantie niet weten waar het over gaat.

TransPRK

De afkorting TransPRK staat voor trans epitheliale Photo Refractieve Keratectomie. Het zal duidelijk zijn dat het veel eenvoudiger is om na het woord trans, drie letters uit te spreken dan de volledige woorden. Als de volledige woorden uitgesproken zijn, is het nog een groot vraagteken waar de volledige woorden voor staan qua inhoud. Bij problemen met het scherp kunnen zien, is het mogelijk om via een laserbehandeling een laagje van het hoornvlies te verdampen. Er zijn ook andere behandelingen die het hoornvlies de juiste vorm geven om goed te kunnen zien. Maar bij de TransPRK methode wordt het oog niet aangeraakt. Alleen de laserstraal zorgt voor de juiste correctie van het hoornvlies. Bij bijvoorbeeld de Lasik methode wordt door een instrument een flapje in het hoornvlies gemaakt, waarna de laser het hoornvlies de juiste kromming geeft. Daarna wordt het flapje teruggelegd. De patiënt overlegt met de oogarts om een laser methode te kiezen.

Kosten van een TransPRK behandeling

De vraag naar de kosten van de TransPRK behandeling is begrijpelijk. Het is immers een behandeling die niet gratis is. De basisverzekering vergoed een ooglaser behandeling niet. Soms zijn er aanvullende verzekeringen die een bepaalde vergoeding geven voor deze behandeling. Maar dan moet wel een arts hierbij betrokken zijn die de ingreep nodig vond. Is er op eigen initiatief besloten de ogen te laseren dan zijn de kosten voor de patiënt zelf. Verder zijn de kosten voor de hierboven genoemde laser methode verschillend per kliniek en vooral per land. Natuurlijk staan op internet de prijzen genoemd. Zodoende kan uit de informatie die daar gegeven wordt, de conclusie getrokken worden dat de prijzen in bijvoorbeeld Turkije een stuk lager zijn dan in West Europese landen.  Het verschil voor twee ogen via de TransPRK methode kan tot wel een paar honderd euro oplopen. Reken daarbij ook de zogenaamde terugverdientijd van ongeveer drie jaar.