Behandeling Lasik

Wat te doen bij oogproblemen

Wat te doen bij oogproblemen? Een algemene vraag die algemeen beantwoord kan worden. Het kan zijn dat mensen met een dergelijk algemeen antwoord niet veel opschieten. Een specifieker antwoord kan er zo uitzien. Misschien dat iemand zegt dat een bezoek aan een opticien de oplossing zou kunnen zijn om oogproblemen op te lossen. Een ander zal zeggen dat een bezoek aan een optometrist voor een helder antwoord kan zorgen. Van hen is een eerste stap om een oogprobleem op te lossen te verwachten. Onder de veel voorkomende problemen met de ogen valt zeker het niet scherp kunnen zien. Soms zal het zien in de verte of van kortbij niet goed zijn. Voor deze gevallen is een bril een veel gebruikt middel om dit soort oogprobleem op te lossen. Er zijn veel brillenwinkels. Hier bieden ze meerdere soorten glazen aan. Een veel gebruikte soort is het multifocale glas voor de bril.

Geen bril

Veel mensen willen geen bril gebruiken. Heeft een bril dan afgedaan? Zeker niet. Heel veel mensen vinden een bril makkelijk in het gebruik. Natuurlijk weerspreken veel mensen dit argument. Als de bril afgezet wordt, komt het slecht zicht direct weer tevoorschijn. Ook zijn er mensen die een bril gebruiken uit cosmetische overwegingen. Er wordt dan gekozen voor een heel mooi montuur. En inderdaad, het gezicht kan hierdoor een andere uitstraling krijgen. Bij het kijken naar films zijn er vaak filmsterren te zien met een bril. Als er dan goed gekeken wordt naar de brillenglazen is het regelmatig te zien dat deze bril soms helemaal geen breking vertoont, en dus gewoon voor het effect gedragen wordt. Dan is er een categorie mensen die een ingreep aan de ogen eng vinden. Zo maar iets aan de ogen doen? Dat zal wel gevaarlijk zijn, of het zal wel pijnlijk zijn. En dat is niet prettig.

Neutrale informatie

De vaak genoemde bezwaren tegen een laserbehandeling van de ogen zijn heel persoonlijk. Maar daar waar emotionele bezwaren ingebracht worden tegen een operatieve ingreep aan de ogen, kunnen feiten hier een heel ander licht op werpen. Uit onderzoeken naar een Lasik ooglaser behandeling, blijkt dat meer dan 98 % erg tevreden is. Een Lasik ooglaser behandeling is niet gevaarlijk. Er wordt niet met een mes een stukje van het oog verwijderd. De lasik behandeling bestaat uit het maken van een flapje in het hoornvlies. Dit wordt na de laserbehandeling teruggeplaatst. De gebruikte instrumenten zijn zeer langdurig beproefd en doen hun werk precies zoals het moet. Feilloos. De oogartsen doen niets anders dan zorgvuldig de ogen behandelen met een laserapparaat, op de manier zoals het pre-operationeel onderzoek dat heeft uitgewezen. De gegevens hieruit worden in de laserapparatuur ingebracht, waarna het laserapparaat in korte tijd de ingreep uitvoert. En dit zonder dat de patiënt pijn zal ervaren.

De lasik ooglaser behandeling

De Lasik ooglaser behandeling wordt al geruime tijd toegepast. Door deze behandeling worden de diepere lagen van het hoornvlies afgevlakt, bij bijziendheid, of verdiept, bij verziendheid, waardoor de binnenkomende lichtstralen op het netvlies vallen. Een voorwaarde om deze behandeling te ondergaan is dat het zicht ongeveer een jaar stabiel is geweest. Verder zal er geen ernstige oogaandoening moeten bestaan, zoals staar of een netvliesaandoening. In heel zeldzame gevallen kan een tweede behandeling nodig zijn. In een dergelijk geval zal het hoornvlies voldoende dik moeten zijn om de ingreep te kunnen toepassen. De uitslag van de dikte komt uit het preoperatief onderzoek. Na de behandeling kan er enige tijd voorbijgaan aleer het zicht optimaal is. Soms kunnen halo’s optreden. Ook droge ogen komen voor na de behandeling. Deze ongemakken verdwijnen na een paar maanden. Op de wat langere termijn kan de patiënt genieten van een blijvend scherp zicht.