Meneer Patrick Cools uit België heeft een multifocale implantlens behandeling gehad en verteld over zijn eerste impressie.
Meneer Sanne Stuit uit Nederland verteld over zijn verblijf en behandeling in Istanbul.