Beste ooglaser methode

Ooglaseren

Ooglaseren is een veel toegepaste ingreep om het zicht te verbeteren. Nu zal menigeen zeggen dat het verbeteren van het zien ook op andere manieren kan gebeuren. Bovendien is het veel eenvoudiger om bijvoorbeeld een bril aan te schaffen als het zien niet optimaal is. Zeker wanneer de ogen nog niet uitgegroeid zijn, zal ooglaseren geen optie zijn om beter te kunnen zien. Pas na het bereiken van ongeveer een en twintig jaar kan de ooglaser methode toegepast gaan worden. Er bestaat ook soms een eind limiet in het ondergaan van een ooglaser ingreep. Tot ongeveer zestig jaar wordt de ooglaser ingreep toegepast. De belangrijkste overweging om bij ouderen een ooglaser behandeling toe te passen is de kwaliteit van de ogen. Vaak is het zo dat bij het ouder worden bij sommige mensen diverse medische problemen een essentieel deel van het leven zijn geworden. Maar toch is zestig jaar geen absolute behandelgrens.

Wat gebeurt er bij ooglaseren

Wat gebeurt er bij ooglaseren is een logische vraag. Allereerst zal de oogarts een uitgebreid onderzoek doen na de kwaliteit van de ogen. Met name is het hoornvlies een belangrijke factor in de vraag of de ogen de ooglaser behandeling kunnenondergaan. Net zoals bij bijna alle onderdelen van het lichaam zijn de ogen lang niet bij iedereen hetzelfde. Er kan bijvoorbeeld een dik of een dun hoornvlies bestaan.  Deuitkomst is van belang voor de ooglaser behandeling. Soms zegt de oogarts dat het hoornvlies dik genoeg is om indien noodzakelijk, een tweede ingreep te kunnen verrichten. Het is zo dat het resultaat van de ingreep zorgt voor goed zicht gedurende de rest van het leven. Wel moet gezegd worden dat op latere leeftijd een leesbril noodzakelijk kan zijn. Hier kan de ooglaser methode niets meer aan doen. Het zal duidelijk zijn dat na de ooglaserbehandeling geen periodieke gang naar de brillenwinkel nodig is.

Methode van ooglaseren

Het is vaak mogelijk om de methode van ooglaseren te kiezen. Dit zal uiteraard in overleg met de oogarts gebeuren. Een ooglaser methode die al lang en vaak toegepast wordt is de PRK-methode. Deze methode wordt vaak toegepast bij mensen met een dun hoornvlies. Dan is er nog de Lasik methode. Bij deze methode wordt de Femtosecond laser gebruikt om een flapje in het hoornvlies te maken. Daarna zal de Excimer laser de juiste bolling aan het hoornvlies geven. Het flapje wordt naderhand weer teruggelegd. Dan is er ook nog de wat oudere Lasek behandelmethode. Hierbij wordt met alcohol, het bovenste laagje van het hoornvlies verwijderd. Daarna geeft de laser het hoornvlies de juiste bolling. Verder is er nog de nieuwste methode, de Relex Smile methode.Hierbij wordt geen flapje gemaakt. De verschillende methodieken hebben wel eenzelfde resultaat. Na de behandeling is goed zicht altijd gewaarborgd.

Beste ooglaser methode.

Bestaat er zoiets als een beste ooglaser methode in behandeling en resultaat bij ooglaser methodes? Hier kan wel gezegd worden dat de meest recente behandelmethodes ook de beste zijn. Maar gaat het dan om snel herstel? Of is de methode toepasbaar voor iedereen? Het hangt af van het vooronderzoek door de oogarts. De gevonden uitslagen van de toestand van de ogen geven aan welke methode het best past bij iemand. Voor mensen met een normaal hoornvlies, zal er meer mogelijk zijn dan voor mensen met een dun hoornvlies. Ook de werkzaamheden of vrije tijdbestedingen van de kandidaat kunnen een invloed hebben op het advies van de oogarts. Er zijn ook verschillen in de herstelperiode. De ReLEx Smile methode geeft een snel herstel. En het is de meest pijnloze methode. Maar nogmaals, alle methodieken leveren goed zicht op. Maar door persoonlijke afwegingen kan de ene methode beter passen bij de patiënt dan de anderemethode.