Cataractoperatie boven zeventig jaar

Leeftijd

Iedereen heeft te maken met leeftijd. Leeftijd is gebonden aan leven. Leven ontwikkelt zich. Het is wel zo dat er op dit gebied vreemde ontwikkelingen kunnen ontstaan. Ontwikkelingen die niet vaak voorkomen en schadelijk kunnen zijn voor de verdere welzijn in het leven. Zo zijn er groeistoornissen. Een bepaalde stoornis zorgt voor een stilstand van de lichamelijke groei. Een ander fenomeen is de exceptionele doorgroei van het lichaam. In vroegere tijden werd de betroffene soms op jaarlijkse feesten zoals een kermis getoond. Bezoekers konden dan tegen betaling dergelijke mensen bekijken. Natuurlijk is zoiets tegenwoordig ondenkbaar. De wetenschap doet er alles aan om de ontwikkeling van dit soort rariteiten die zich voordoen in het lichaam te stoppen.  Wel is het zo dat het ene menselijke lichaam zich totaal anders ontwikkelt dan dat van een ander. Zo zijn er mensen die lang een jeugdig uiterlijk hebben. Ook het omgekeerde kunnen we vaak aantreffen.

Leeftijdgrenzen

Op vele gebieden in het mensenleven bestaan leeftijdgrenzen. Dit heeft te maken met zowel de fysieke als de psychische ontwikkeling van de mens. Zo is het in de loop der tijd echter vaak geweest dat deze grenzen niet in beton gegoten waren. Neem de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland. Deze was lange tijd 65 jaar. Aangezien de gemiddelde leeftijdsduur langer geworden is, is deze leeftijd in stapjes verhoogd. Het is ook op andere gebieden van het menselijk leven dat leeftijdgrenzen soms ter discussie staan. Dit komt waarschijnlijk omdat zowel psychisch als fysiek elk individu zich anders ontwikkelt. Er zijn immers kinderen die al op heel jeugdige leeftijd een voortgezette opleiding kunnen volgen. Misschien zal men wel moeten accepteren dat ondanks het feit dat alle mensen gelijk zijn, er uiteindelijk toch verschillen zullen ontstaan. Momenteel is de artificiële intelligentie in opkomst. Wie weet zal dit voor veranderingen zorgen op psychisch gebied.

Cataract

Cataract is een aandoening aan de ogen. Ogen zijn van groot belang in het leven van mensen. Als mens kunnen we redelijk tevreden zijn met de mogelijkheden die ogen kunnen bieden. Natuurlijk zijn er levende wezens die gezegend zijn met ogen die veel sterker zijn. Neem bijvoorbeeld een hoog in de lucht cirkelende valk. De ogen hiervan zijn zo goed dat ze kleine prooidieren vanaf die grote hoogte kunnen waarnemen. Zo scherp kijken is voor de mens onmogelijk. Gelukkig hebben we instrumenten ontwikkelt die ons helpen zowel van heel kortbij als van heel veraf goed te kunnen waarnemen. Zelfs zijn er instrumenten in gebruik die zorgen dat er ook in het donker goed gezien kan worden. Maar, als er cataract opgetreden is, gaan ook deze hulpmiddelen het zicht niet verbeteren. Want het essentiële onderdeel van de ogen, de lens, is vertroebeld. Dat wil zeggen niet helder meer waardoor de binnenkomende lichtstralen niet goed of helemaal niet op het netvlies vallen.

Cataractoperatie boven de zeventig

Is een cataractoperatie boven de zeventig jaar wel of niet mogelijk? Of moeten we zeggen niet rendabel. Wat dit laatste betreft, is misschien een bepaalde gedachte over ouderdom van belang. Is het financieel mogelijk om ouderen een operatie te laten ondergaan die kostbaarder is dan het gebruiken van een hulpmiddel? Ethisch gezien zouden ouderen ook mogen rekenen om dezelfde behandeling te krijgen als die van jongere mensen. Immers, cataract oftewel ouderdomsstaar is zoals het woord al zegt, verbonden aan leeftijd. Bovendien is het niet te wijten aan slecht leefgedrag. Het is ook niet mogelijk om cataract te verhelpen met een bril, want de ooglens is immers troebel. Dus zou de conclusie mogen zijn dat een cataractoperatie boven de zeventig voor de betroffene uitgevoerd dient te worden. Wanneer dit niet zou gebeuren, zal degene die de cataract aandoening heeft, niet meer kunnen zien. En dat lijkt ethisch onverantwoord.