Natuurlijk is het opstellen van een titel belangrijk voor de lezer van een boek, artikel of gebruiksaanwijzing. Soms komt het toch voor dat men iets in een zoekopdracht intikt, en dat er dan een volledig ander verhaal verteld wordt dan de titel suggereert. Hierboven staat dat men in dit stuk iets van het begrip Femtolasik kan verwachten, maar dat er een beperking van het begrip volgt. Het gaat om Ervaringen. En dat houdt in dat personen aangehaald worden die iets meegemaakt hebben met een behandeling aan de ogen. Een laserbehandeling door Femtolasik. Als misschien wat verborgen informatie in de titel, zou men kunnen concluderen dat er ook nog andere behandelingen gebruikt worden om het zicht van ogen te verbeteren.

Femtolasik

Met de femtolaser worden in een paar seconden flapjes losgemaakt van het hoornvlies en daarna opgetild. Dit gebeurt zonder dat er een fysiek mesje aan te pas komt. Alles wordt dus door een laser gedaan. Het grote voordeel voor zowel de patiënt als de oogarts is dat de nauwkeurigheid van het proces ooglaseren vele malen groter is dan het geval was met de voorheen gebruikte apparatuur.

Eye tracking systeem

Vooral het Eye tracking systeem is verbluffend in zijn precisie. Voor antwoord op de vraag of deze laser methode gevaar zou kunnen opleveren voor de ogen, bestaat er waarschijnlijk slechts een antwoord.  Elke medische ingreep kent een zeker risico. Maar dat er iets mis zou kunnen gaan bij het laseren van ogen met de Femtolasik, is minimaal. De hele behadeling is snel en pijnloos. De meeste patiënten kunnen na een paar uur al prima zien. Vaak kan men de dag na de ingreep al autorijden.

Wat kan men verwachten van de Femtolasik behandeling?

femtolasik ervaringen Het is natuurlijk een heel persoonlijke afweging om een keus te maken uit behandelingen die erop gericht zijn je beter te laten zien. Er zijn mensen die nog niet geschikt zijn om hun ogen te laten laseren. Het betreft dan vooral jonge mensen die nog in de groei zijn en waarbij de oogsterkte nog niet helemaal vastgelegd is door de natuur. Sommige jeugdigen laten weten dan maar voorzet lenzen te gebruiken. Daarna kunnen ze de keus maken om hun ogen laten laseren. Ze willen van het gedoe met voorzetlenzen of een bril af. Zij hebben goed geluisterd naar mensen die hun ogen al hebben laten laseren en daar enthousiaste verhalen over vertellen.

Techniek met flapje 

Opvallend is dat degenen die hun ogen hebben laten laseren, zich praktisch allemaal goed hebben laten informeren over de techniek die gebruikt wordt bij de kliniek van hun keuze. Zo zijn er commentaren te horen van mensen die een laser behandeling willen ondergaan, maar bang zijn van de terminologie.  De Femtolasik methode maakt gebruik van een flapje maken! Dat klink voor sommigen heel heftig, zo maar een flapje maken van je hoornvlies. Gelukkig krijgen ze dan van ervaringsdeskundigen te horen dat een dergelijk flapje zeer dun is, slechts 110 duizendste micron! Bovendien blijft dat flapje aan een zijde van het omliggende verbonden, dus het ligt niet helemaal los van het omringende weefsel. Bovendien zuigt het flapjezich weer vast aan de plaats van het hoornvlies waar het opgetild is geworden. Naderhand groeit er weer beschermend epitheel laagje overheen, en zit het onzichtbaar net zo vast als het omliggende weefsel.

Ervaringen opgedaan na behandeling met de Femtolasik methode

In het voorgaande is te lezen dat men zich soms zorgen maakte over risico’s die gepaard zouden kunnen gaan bij een ingreep aan de ogen middels de Femtolasik methode. Wat vooral opvalt in de ervaringen van patiënten, is dat men op internet zoekt naar mensen die deze behandeling al hebben ondergaan. Uit deze ervaringen blijkt dat men vaak angst heeft moeten overwinnen om de stap naar ooglaseren daadwerkelijk te nemen. Als dit eenmaal gebeurd is, zie je dat men heel blij en tevreden over de ingreep is. Men kan al na een paar uur goed zien, en na zelfs een dag lukt het om te kunnen autorijden. Een ander feit dat naar voren komt is dat men tegenwoordig niet meer zo opkijkt om de Femtolasik behandeling in het buitenland te ondergaan.

Gezondheidstoerisme Turkije

Met name Turkije wordt geroemd als land waar men zeer goede ervaringen heeft opgedaan. Hierbij worden vooral de uitstekende klinieken genoemd, maar ook de prijsvoordelen springen eruit als een positief punt.  Wel moet er vermeld worden dat sommige mensen zich afvragen hoe lang het effect van het ooglaseren zal duren. Hiervan kan gezegd worden dat het zeker een behandeling is die minimaal tien jaar bijdraagt aan het uitstekend kunnen zien. Het kan voorkomen dat zeker bij het ouder worden een leesbril nodig is. Soms wordt hier bij de laserbehandeling al rekening mee gehouden. Door de sterkte van een oog wat meer te richten op het lezen. Andere personen laten horen dat ze na de periode van het gebruik maken van het ooglaseren, een volgende stap nemen in het perfect kunnen kijken. Ze stappen dan naar dezelfde kliniek om daar implant lenzen te laten plaatsen.