ILasik kosten in Turkije

ILasik

Als we zoeken op internet naar het woord ILasik, zullen we niet direct de betekenis hiervan kunnen vinden. Dit komt door de hoofdletter I die voor de naam Lasik staat. We hebben eigenlijk te maken met twee woorden. De eerste hoofdletter I is een afkorting voor Intralase. We gaan nu eens kijken naar het woord Lasik. Ook dit woord hoort eigenlijk wat vollediger te zijn. We zien dan dat het staat voor FemtoLasik. En dit woord heeft betrekking op een methode die bij het ooglaseren gebruikt wordt. De wat oudere methode is de Lasek methode. Dit is een manier van ooglaseren waarbij het bovenste laagje van het hoornvlies door alcohol wordt opgelost. Hierna wordt het hoornvlies gelaserd. Door het hoornvlies de juiste bolling te geven, zullen de lichtstralen heel precies op het achterliggende netvlies van het oog vallen. Nadat dit voltooid is, zal de patiënt weer scherp kunnen zien.

Ooglaseren nader bekeken

Als we ooglaseren nader bekijken, wordt de methode om het hoornvlies van het buitenste laagje, het epitheel, te ontdoen minder gebruikt. Het hoornvlies wordt wel aangepast. Maar dit gebeurt nu bij de Intra Lasik techniek door de Intralase Femtosecond laser. Dit medisch instrument maakt een heel dun flapje in het buitenste laagje van het hoornvlies. Dit wordt terug geklapt zodat de Schwind Amaris Excimer-laser het hoornvlies de juiste bolling kan geven, dus zonder dat het epitheel verwijderd is geworden. Nadat dit gebeurd is, wordt het minuscule flapje teruggelegd. Als de ingreep van het epitheel achter de rug is, zorgt de tweede laser voor het eigenlijke werk, namelijk het corrigeren van het hoornvlies. Hoewel de ILasik methode de wat meer geavanceerde techniek is, zal in sommige gevallen de Lasek methode gebruikt moeten worden. Dit hangt onder andere af van de dikte van het hoornvlies. Ook is deze methode het voordeligst.

Kosten van de ILasik methode

De kosten van de ILasik methode vallen wat hoger uit dan die van de Lasek methode. Ook zullen de kosten per kliniek verschillen. Dit verschil heeft soms te maken met het feit dat sommige klinieken een all-in prijs vragen. Hierin zitten dan kosten voor pre-operatief onderzoek en de na-controles. Vooral het voor onderzoek is van belang. De dikte van het hoornvlies wordt dan bekeken, maar ook van de gewenste sterkte. Tevens zal onderzocht worden of de patiënt een cilinder heeft. Voorop dient gesteld te worden, dat je moet beseffen dat de laserbehandeling definitief is. Je kunt niet zeggen had ik het maar niet gedaan. Dat definitieve aspect is belangrijk bij het maken van de keus voor de wat duurdere of goedkopere behandeling. Als je immers de meerkosten van een duurdere behandeling, afzet tegen het blijvende resultaat van bijvoorbeeld 30 jaar leven met de eenvoudigere laserbehandeling, dan zijn die meerkosten op jaarbasis gering.

Kosten van ILasik in Turkije

De kosten van de ILasik behandeling in Turkije liggen lager dan in West-Europa. Het is niet alleen de prijs die belangrijk is. Bij alle diensten of werkzaamheden wordt gekeken naar de kwaliteit van het geleverde werk. Soms zijn echter de opinies over behandelingen in het buitenland niet erg accuraat. Want tegenwoordig zijn ook de klinieken in het buitenland van een heel goed niveau. Dit is toe te schrijven aan het feit dat artsen in Turkije vaak een opleiding gehad hebben in het buitenland, bijvoorbeeld Duitsland of Engeland. Ook zijn artsen soms in die landen geboren en zijn ze voor hun carrière teruggaan naar hun eigen land, Turkije. Aangezien de kosten van levensonderhoud lager liggen dan in Nederland, zijn de prijzen van de ILasik methode tot wel enkele honderden Euro’s goedkoper. We zien dus goed opgeleide artsen in heel moderne klinieken die hetzelfde werk een stuk voordeliger aanbieden.