Keratoconus behandelingen Turkije

Begrippen

Onze huidige maatschappij is niet zo eenvoudig meer. Als we een aantal nieuwe ontwikkelingen zouden moeten vertellen aan zeg mensen van honderd jaar geleden, zouden deze personen met ongeloof naar je kijken. Bijvoorbeeld, wie zou er toen gedacht hebben dat het rijden in een auto van en naar het werk een dagelijkse bezigheid zou zijn. En terwijl er toen al geëxperimenteerd werd met vervoer door de lucht via ballonnen, is het tegenwoordige vliegverkeer een gemeengoed geworden. Hiervan maken talloze mensen gebruik van. Deze voorbeelden gaan over materiele zaken. Als er gekeken wordt naar de samenleving, zien we ziekenhuizen waar de meest geavanceerde ingrepen verricht worden. Wie had er toen kunnen denken dat een hart vervangen zou kunnen worden. Of het ongeloof zou van de gezichten te lezen zijn als iemand zou beweren dat er ooglenzen vervangen konden worden in de toekomst? Wij vinden dit allemaal gewoon.

Oogbehandelingen

Zoals gezegd worden oogbehandelingen als iets normaals beschouwd in deze tijd. Natuurlijk zijn er op dit gebied nog zaken die misschien ooit werkelijkheid worden. Immers niet alles is mogelijk. Als eenmaal het netvlies niet meer werkt zoals het hoort, is daar nog geen methode voor om dit verlies te herstellen. Er zijn wel experimenten waarin geprobeerd wordt via zenuwbanen toch de binnenkomende beelden naar het zichtcentrum in de hersenen te sturen. Wie weet zal ook dit ooit een methode worden om deze aandoening te verhelpen. Wat wel kan op gebied van zicht herstel is buitengewoon veel. En dan is er in de diverse behandelingen ook nog eens een verfijning opgetreden. Neem alleen de contactlens. Eerst waren er harde contactlenzen. Deze konden niet door iedereen gedragen worden. Er kon irritatie ontstaan die dit hulpmiddel ongeschikt maakte om beter te kunnen zien. Tegenwoordig is er een grote variatie aan contactlenzen.

Keratoconus

Keratoconus is een oogaandoening waar niet iedereen over gehoord heeft. Toch komt deze oogaandoening regelmatig voor. Het is in ongeveer 10 % een aangeboren deficit van het oog. Veel problemen met het scherp kunnen zien hebben te maken met het hoornvlies. Dit hoornvlies is de doorzichtige buitenste laag van het oog. Wanneer dit hoornvlies op sommige plaatsen te dun is, en kegelvormig spreken we over keratoconus. Het zicht is als gevolg hiervan wazig. Vaak is deze aandoening aanwezig in beide ogen, alhoewel de ernst ervan per kan verschillen. Nu is het waarschijnlijk bekend dat het hoornvlies behandeld kan worden om beter te kunnen zien. Dit gebeurt vaak via ooglaseren. Hierdoor kan het zicht weer goed hersteld worden. Maar het zal duidelijk zijn dat bij een te dun hoornvlies dat ook nog een kegelvorm heeft, beter andere methodes gebruikt moeten worden. Soms worden medicijnen voorgeschreven, soms kunnen zachte of vormvaste contactlenzen het zicht verbeteren.

Naar Turkije

Voor veel gezondheidsproblemen gaan talrijke mensen naar Turkije om daar hulp te zoeken. Gezien de grote aantallen patiënten zijn de klinieken daar uiterst modern ingericht. Het is zo dat door de grote aantallen patiënten, er voor de diverse oogaandoeningen zeer ervaren specialisten zijn. Zo zijn er in onze kliniek artsen die zich richten op het vervangen van ooglenzen. Ook voor het laseren zijn er speciale artsen werkzaam. Omdat keratoconus verschilt in ernst, zal de behandeling ook heel specifiek op de betreffende persoon gericht zijn. Bij ons in Turkije volgt een gedegen onderzoek om de juiste vorm en dikte van het hoornvlies te bepalen. Daarna zal de uitslag van het onderzoek uitwijzen welke behandeling het meest effectief is. Dit kan dus zijn dat het hoornvlies steviger gemaakt wordt, of dat er zelfs een ander hoornvlies geplaatst wordt. Daarnaast kunnen ook diverse soorten lenzen gebruikt worden. Kortom, in Turkije zijn er uitstekende manieren om keratoconus te behandelen.