Kosten Staaroperatie aftrekbaar

Zorgverzekeringen

In Nederland bestaat het zogenaamde zorgverzekeringstelsel. Dit houdt in dat de zorg die inwoners behoeven, bij wet geregeld is. Hierin staat duidelijk wat deze zorgverzekering inhoudt. Vroeger was deze zorg anders geregeld. Er was een ziektekosten systeem voor alle loontrekkende werknemers onder een bepaald bedrag. Ook hun gezinsleden vielen onder deze regeling. In het begin van de 21 eeuw heeft het kabinet Balkenende het systeem drastisch gewijzigd. In dit verzekeringsstelsel zijn alle Nederlanders verplicht hieraan deel te nemen. In dit systeem is sprake van een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Het basispakket wordt elk jaar onder de loep genomen en eventueel aangepast aan nieuwe inzichten over de gezondheidszorg. Zo kan het gebeuren dat eerst bepaalde medicamenten vergoed werden, die in de jaren daarop uit het basispakket verdwenen zijn. Er zijn diverse zorgverzekeraars die allen dit basispakket aanbieden. De aanvullende verzekeringen van hen bieden wisselende zorgpakketten aan.

Zorgpakketten

De zorgpakketten in de basisverzekering zijn gelijk bij alle zorgverzekeraars. Dit pakket wordt door de overheid samengesteld. Natuurlijk wordt door de overheid overlegd met de medische sector. Wel kan de overheid zorgen dat voor de huisartsenzorg en de verloskundige zorg geen eigen risico geldt. Dus, hoe vaak de huisarts bezocht wordt, het zal niet onder het eigen risico vallen. Dit eigen risico wordt elk jaar aangepast. Het wordt meestal hoger, hoewel het de laatste jaren is blijven steken op een bedrag van 385 euro. Heeft men medicijnen nodig of een bepaalde therapie, dan zullen de patiënten eerst dit bedrag uit eigen portemonnee moeten betalen. Daarnaast is de premie die betaald moet worden de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Het is zelfs zo dat er gezinnen met een laaginkomen zijn die de premie niet meer kunnen betalen. Onder het vroegere ziekenfondsstelsel kwam dit niet voor. De werkgever zorgde immers voor de betaling van de premie.

Aftrekbare kosten

Wat zijn aftrekbare kosten? Aftrekbare kosten zijn kosten waar geen vergoeding voor gegeven wordt. Zo is de premie die maandelijks betaald moet worden voor de ziektekostenverzekering niet aftrekbaar. Aftrekbare kosten voor de belastingaangifte, zijn niet alleen te vinden op gebied van ziektekosten. Iedereen weet natuurlijk de hypotheekkosten ook onder deze noemer vallen. Bij de zorgkosten die wel aftrekbaar zijn horen kosten van tandartsen, verpleging in bijvoorbeeld een ziekenhuis en therapeuten. Veel mensen zullen een hoog eigen risico hebben. Dit wil zeggen dat hun maandelijkse premie lager uitvalt ten opzichte van verzekerden die voor het eigen risico van 385 euro hebben gekozen. Er zijn zelfs mensen die een ingreep uitstellen omdat ze gekozen hebben voor een hoog eigen risico. In het daaropvolgende jaar, zullen ze bij een laag eigen risico de operatie pas laten uitvoeren. Aftrekbare kosten, is hun instelling, zijn er om gebruik van te maken!

Kosten staaroperatie aftrekbaar

Of de kosten van een staaroperatie aftrekbaar zijn, is niet zomaar met ja of nee te beantwoorden. Zoals hierboven aangegeven, zijn er aftrekbare en niet aftrekbare kosten. Dit aftrekbare heeft te maken met de jaarlijkse belastingaangifte. Zo zijn de verplichte ziektekosten bedragen en het eigen risico geen posten om bij de aftrekbare kosten opgenomen te worden in de jaarlijkse aangifte. De staaroperatie wordt door de ziektekostenverzekering gedekt. Maar praktisch altijd wordt alleen de monofocale lens vergoed. Bij sommige aanvullende verzekeringen wordt soms ook een klein bedrag van een multifocale lens vergoed. Het verzekerde bedrag voor monofocale lenzen is niet aftrekbaar. Het niet verzekerde bedrag van de aanvullende verzekering, is wel aftrekbaar. Wordt er helemaal niets vergoed voor een staaroperatie, dan zijn de totale kosten wel aftrekbaar. Bedenk wel, dat de aftrekbare ziektekosten een bepaald bedrag moeten overschrijden om hiervan gebruik te maken. Waarschijnlijk zullen ook de reis- en parkeerkosten naar ziekenhuis of kliniek aftrekbaar zijn.