Kostprijs Cataractoperatie

Kostprijs

Veel mensen zullen zich afvragen waarom ergens bij een product het woord kostprijs staat. Natuurlijk is het woord langer dan het woord prijs. En omdat men meestal houdt van zo kort en duidelijk mogelijke begrippen om iets aan te duiden, zal men het woord kostprijs misschien te lang vinden. Er zijn nog andere woorden met prijs in zwang. Voorbeelden zijn inkoopprijs en verkoopprijs. Hebben deze woorden iets te maken met kostprijs? Hiervoor moet gekeken worden naar de nauwkeurige betekenis van kostprijs. Het deel “kost” is belangrijk hiervoor. Want kostprijs houdt in dat het gaat om de totale kosten van het produceren en leveren van een product of dienst. Het exact berekenen van de kostprijs is van belang om de verkoopprijs te kunnen bepalen. Het zal duidelijk zijn dat die verkoopprijs altijd hoger zal zijn dan de kostprijs. Er zijn natuurlijk altijd restanten die tegen de kostprijs of iets daaronder aangeboden worden.

Wat is cataract

Cataract is een aandoening die de ogen betreft. Nu zijn er veel aandoeningen die het zien verminderen of zelfs onmogelijk maken. Want als men eerst goed heeft kunnen zien, kan dit in de loop der tijd gaan verminderen. In de jeugd is vaak te zien dat het zicht al wat minder wordt. Ook bij het ouder worden kunnen zich enkele ernstige oogaandoeningen voordoen. Gelukkig zijn hier tegenwoordig behandelingen voor die het zicht herstellen of minstens niet erger laten worden. Een van de aandoeningen die leiden tot slecht zicht is zoals gezegd, cataract. Veel mensen horen pas van deze oogziekte wanneer zijzelf of iemand uit hun sociale kring deze diagnose te horen krijgt. Misschien hebben ze wel van het synoniem grijze staar gehoord. Deze oogziekte wordt veroorzaakt doordat de ooglens minder doorzichtig wordt. De betreffende ooglens wordt weggenomen via een kleine incisie in het hoornvlies. Daarna wordt een van de gekozen kunstlenzen ingebracht.

Cataract behandelen

Cataract behandelen is het leveren van een dienst. Bij deze dienst zijn verscheidene kosten te onderscheiden. Zoals bij veel diensten, zal gekeken moeten worden naar de personen die deze dienst uitvoeren. Voor sommige diensten zijn opgeleide personen nodig die loon moeten ontvangen. Daarnaast zal gekeken worden naar kosten die verband houden met eventuele gebouwen. Deze vormen vaak een behoorlijke kostenpost. Zo zal ook het instrumentarium van een oogkliniek een forse investering vereisen. En de dienst, in dit geval de behandeling van cataract, wordt geleverd door een hoogopgeleide medicus. Deze persoon geniet niet alleen aanzien, maar ook een behoorlijk inkomen. De behandeling vergt een specifiek ingerichte behandelkamer en een onderzoekskamer. In de behandelkamer zijn instrumenten die nodig zijn voor de ingreep. In de onderzoekskamer wordt de patiënt ontvangen om de diagnose en de exacte behandeling vast te stellen. Het zal duidelijk zijn dat dit alles de nodige kosten met zich mee zal brengen.

De kostprijs van een cataractoperatie

De kostprijs van de cataractoperatie is hierboven al voor een deel uitgelegd. Maar er zijn verschillen in de prijzen van deze operatie. In Nederland bestaat de zogenaamde zorgverzekering. Bovendien worden medische kosten pas vergoed nadat de eigen bijdrage betaald is. Omdat cataract een oogziekte is worden de kosten van de ingreep uit de basisverzekering vergoed. Vaak staat daar een vergoeding van ongeveer 700€ voor in de polis. In de restitutie verzekering is het te ontvangen bedrag hoger. Kijk hiervoor goed naar de voorwaarden die gesteld worden ik de polis. Het is wel een punt van zorg dat de vergoeding uit de basisverzekering alleen geldt voor de monofocale lens. Als de voorkeur uitgaat naar de multifocale lens, zal er zeker een extra bedrag betaald moeten worden. Misschien is het in dat geval verstandig om te kijken of de te betalen prijs in Turkse klinieken niet veel lager ligt.