Lensimplantaat

Ogen

Ogen zijn een zintuig. Een zintuig is een orgaan dat gebruikt kan worden om bepaalde prikkels waar te nemen. Zo hebben mensen vijf zintuigen. Behalve voor het zien zijn er nog de zintuigen voor het horen, voelen, ruiken en proeven. Door het gebruik van deze zintuigen is het mogelijk contact te leggen met de wereld om ons heen. Soms hoor of lees je dat er meer zintuigen zijn. Bijvoorbeeld wordt voelen onderverdeeld in drie subcategorien. Verder spreekt men ook wel van het zesde zintuig. Daarmee wordt het innerlijk gevoel mee bedoeld of je innerlijke wijsheid. Alle zintuigen hebben een bepaald niveau. Dit niveau kan soms getraind worden, maar het kan ook achteruitgaan. Neem het ruiken of proeven. Dit kan je verbeteren. Er zijn er oefeningen waarin mensen geblinddoekt moeten proeven of ruiken om een stof te kunnen benoemen. Met ogen moeten we het doen zoals de natuur ze ons gegeven heeft.

Lensimplantaat

Een implantaat is een voorwerp dat ergens ingebracht wordt. In het geval van ogen, is dat een lensimplantaat. Het is werkelijk een heel grote sprong voorwaarts in de medische wetenschap, dat er een verschil ontdekt is tussen stoffen die door ons lichaam geaccepteerd worden, en stoffen die geweigerd of afgestoten worden. Er is ook nog een categorie stoffen die slechts even geaccepteerd wordt, maar die door medicatie toch in het lichaam kan blijven. De eerste hartoperaties werden verricht door een hart van een donor te implanteren op de plaats van het oorspronkelijke hart. Door een geweldige ontwikkeling kon de duur van acceptatie door het lichaam substantieel verlengd worden. Bij een lensimplantaat is het zelfs zo dat het implantaat een leven lang meegaat. Dat betekent dat deze lens qua scherpte steeds goed zicht zal garanderen. Een aandoening als macula kan wel tot slecht zicht leiden. Dit heeft echter niets met de implant lens te maken.

De implant methode

Voor de implant methode hoeft niet gekozen te worden. Door de loop van de jaren is er een heel veilige en pijnloze methode ontwikkeld om een kunstlens te implanteren. Om dit te doen zijn eerst nauwkeurige metingen van de bestaande ogen nodig. Wanneer dat gereed is, kan aan de eigenlijke behandeling begonnen worden. Om te beginnen word je de operatiekamer binnen gebracht. Daar neem je plaats op een ligstoel waarna het oog verdoofd wordt. Dus nooit worden allebei de ogen in een keer behandeld. Er is een oog nodig om de zichtfunctie in stand te houden. De druppels zorgen voor een perfecte verdoving. Daarna wordt aan de zijkant van het oog een minuscule opening gemaakt. Dit kan handmatig of via een laser gedaan worden. Dan volgt de phaco emulsificatie van de ooglens. Dit wil zeggen dat deze verpulverd wordt en daarna opgezogen. Hierna wordt de nieuwe lens in het lenszakje gebracht.

Welk lensimplantaat

Bij het vooronderzoek is al besloten welk type lensimplantaat gebruikt gaat worden. Heel belangrijk daarbij is het besluit of er een multifocale of een monofocale lens geïmplanteerd moet worden. De kosten van een multifocale lens, die zorgt voor een goed zicht op alle afstanden, zullen wat hoger uitvallen dan de monofocale lens. Bedenk wel dat een lensimplantatie een levenlang meegaat. De meerkosten van een multifocale lens, zullen zeker wegvallen tegenover de blijvende aanschaf van brillen of contactlenzen die nodig zullen zijn om goed te kunnen zien op de andere afstanden. Want monofocale lenzen verbeteren het zicht van kortbij of van veraf dan nog steeds niet. Let ook op de kwaliteit van de lenzen. Net zoals bij tand implantaten, zijn er ook heel goede merken die te verkiezen zijn boven merkloze lenzen van onbekende producenten. Wij gebruiken alleen lenzen van de hoogste kwaliteit. Deze zijn voorzien van een certificaat.