Lensimplantatie, beste Kliniek

Oorsprong lensimplantatie

Het is interessant om iets van de oorsprong van lensimplantatie te weten te komen. Soms zie je mensen verbaasd kijken als ze over een bepaalde medische ingreep horen dat deze vroeger nog niet bestond. Meestal slaat de onwetendheid om in een vorm van bewondering. Zo gaat het met veel verworvenheden die nu als gewoon bestempeld worden. Het is natuurlijk ook zo dat er een soort achteruitgang op sommige gebieden van het huidige leven optreedt. Het maatschappelijk leven, waaronder de medische zorg, is echt aan verandering onderhevig. En soms is er helaas geen vooruitgang meer te bespeuren. Gelukkig zijn de ingrepen op het gebied van oog zorg qua ontwikkeling nog steeds positief. Zo is er bij lensimplantatie een steeds ruimer aanbod in behandelmethodes. Deze uitgebreidere mogelijkheden zorgen ervoor dat steeds meer mensen voor een dergelijke ingreep in aanmerking komen. Door het grotere aanbod aan behandelmethoden, kunnen meer mensen een lensimplantatie ondergaan.

Intra oculaire lens

Intra oculaire lens is een andere naam voor wat tegenwoordig steeds gebruikt wordt, de implant lens. Deze eerste lens was gemaakt van kunststof. Helaas was deze lens niet flexibel zoals tegenwoordig wel het geval is. Een oogarts uit Engeland implanteerde de lens als eerste arts in de jaren vijftig. Natuurlijk was het materiaal waar de lens van gemaakt was heel anders dan het nu gebruikte materiaal. Belangrijk was wel dat hij materiaal koos dat geen infecties of afstotingverschijnselen veroorzaakte. Daarmee werd voldaan aan een noodzakelijke basisvoorwaarde om kunstlenzen te implanteren. Verder hadden de eerste implantlenzen een vaste sterkte, namelijk om goed van veraf te kunnen zien. Deze manier om met name mensen die aan staar leden goed te kunnen laten zien werd pas twintig jaar later, rond 1970, algemeen geaccepteerd. Nu zijn er implantlenzen van erg flexibel materiaal. Verder zijn er multifocale lenzen gekomen, zodat op alle afstanden scherp gezien kan worden.

Ziekenhuis en kliniek

Medische ingrepen kunnen verzorgd worden in ziekenhuizen of klinieken. Over het algemeen bieden ziekenhuizen algemene zorg aan. Voor de ontwikkeling van bepaalde specialismen en natuurlijk het opdoen van ervaringen in een bepaalde tak van de heelkunde, zijn er nu ziekenhuizen die gespecialiseerde afdelingen hebben. Hierbij valt te denken aan ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in bepaalde ingrepen. Te denken van aan hartcentra of kankercentra. Vanuit dit streven naar specialiseren en het veel ervaring opdoen in bepaalde medische sectoren, ontstonden er klinieken die gespecialiseerd waren in een sector van de medische zorg. Zo kennen we bijvoorbeeld oogklinieken en tandheelkundige centra. Een belangrijk pluspunt om daar een medische ingreep te laten verrichten, is het aantal behandelingen dat er jaarlijks plaats vindt. In dergelijke klinieken zal heel veel ervaring opgedaan worden door de medici die daar werkzaam zijn. Zowel in ziekenhuizen als in speciale klinieken kunnen ingrepen verricht worden die wel of niet vergoed worden door de ziektekostenverzekeringen.

Beste lens implantatie kliniek

Welke lens implantatie kliniek is het beste? Uit een veelheid van klinieken is het moeilijk een gefundeerde keus te maken. Er zijn bijvoorbeeld reviews van patiënten. Deze staan op de sites van de kliniek waar deze personen een behandeling hebben ondergaan. Het zijn meningen van de patiënten. Het valt te begrijpen dat deze ervaringsdeskundigen hun oordeel willen geven over hun behandeling. Er zijn ook algemene sites die een breed onderzoek gedaan hebben naar bepaalde medische behandelingen in klinieken. Hieruit blijkt dat antwoorden gaan over het eerste contact met de medische instelling. Of op de ontvangst en de ingreep zelf. Zijn de gemaakte afspraken qua behandeling, prijs en vervoer nagekomen. Vooral de behandeling op zich is het belangrijkste argument waarop de waardering gestoeld is. Het mag best gezegd worden dat onze kliniek op al deze facetten hoog scoort. De klant is echt een gast die met alle egards en vooral deskundigheid behandeld wordt.