Monovisie lenzen Ervaringen

Lenzen

In de titel van dit blog staat het woord lenzen. Nu is dat een begrip dat voor meer dan een uitleg vatbaar is. Gaat het om lenzen van een fototoestel of van een smartphone? Of kunnen we iets verwachten dat over contactlenzen gaat? Een ding is zeker. Bij het woord lenzen zal het gaan over de breking van lichtstralen. De breking kan convergent, de stralen worden gebundeld, of divergent zijn, dan worden de stralen verspreid. In elk geval kan gesteld worden dat lenzen helpen goed, – dit wil zeggen, normaal net zoals het behoort te zijn -, te kunnen zien. Soms zal de keus vallen op een bril, een contactlens of een implantlens. Een van de ondersteunende argumenten is van financiële aard. De implantlenzen zullen qua aanschaf het duurste zijn. Maar bijna zeker zijn ze goedkoper als de hele levensduur in acht genomen wordt. Het draagcomfort zal een tweede argument zijn.

Soorten lenzen

Er bestaan diverse soorten lenzen. Zo zijn er monofocale, bifocale en multifocale lenzen. Soms wordt het woord monovisie lenzen gebruikt. Het woord mono staat voor “alleen”. Bij gebruik van monovisie wordt dan bedoeld dat één oog goed kan zien op een bepaalde afstand. Vaak wordt deze term gebruikt wanneer iemand de ogen wil laten laseren. Bij het ouder worden wordt het zicht minder goed. Bij de een gaat deze ouderdomsverziendheid wat sneller dan bij een ander. Mensen die goed willen blijven zien, kunnen hun ogen laten laseren. In het algemeen zal de oogarts dan zorgen dat met een oog scherp van kortbij gezien kan worden. Het andere oog zal dan zodanig behandeld worden dat het zien in de verte goed scherp is. De hersenen kiezen automatisch voor het scherpe beeld. Bij het lezen of bij het in de verte kijken, hoeft er geen bewuste actie in gang gezet te worden.

De monovisie behandeling

De monovisie behandeling wordt niet zonder meer toegepast. Eerst zal bekeken worden of een patiënt wel kan omgaan met deze manier van zien. Niet iedereen zal deze manier van kijken kunnen accepteren. Derhalve wordt na het onderzoek van de ogen eerst gevraagd om een bril of contactlenzen te dragen. De lenzen in deze proefperiode hebben dezelfde sterkte als voorgesteld bij de monovisie laserbehandeling. In deze tijd zal blijken of het zien goed verloopt op de diverse kijk afstanden. Niet iedereen zal geschikt blijken te zijn. Mensen van 55 jaar of ouder wordt afgeraden deze behandeling te nemen. Ook als er veel in het donker auto gereden wordt, of lang van kortbij gewerkt wordt, is deze behandeling af te raden. Is de monovisie behandeling toegepast, maar is het resultaat van het zien toch niet goed genoeg, dan kan een andere behandeling voor beter zicht zorgen. Bijvoorbeeld een trans PRK of Intralasik behandeling.

Ervaringen

Ervaringen van de monovisie behandeling komen van personen die deze behandeling ondergaan hebben. Het is wel nodig om te weten dat de reviews komen van personen die het hele keuze traject doorlopen hebben alvorens voor deze behandeling te kiezen. De uitslagen oftewel de waarderingen zijn grotendeels erg positief te noemen. Meer dan 80 % geeft de hoogst mogelijke waardering voor de behandeling.  Er is te lezen dat bijvoorbeeld zenuwachtig zijn voor de behandeling helemaal niet nodig is. De rustige sfeer in de klinieken wordt geroemd. En als het om het resultaat gaat, staat er in sommige commentaren dat de behandeling eigenlijk al eerder gekozen had moeten worden. Natuurlijk is positief commentaar een aanrader om ook een dergelijke behandeling te ondergaan. Eigenlijk kan er met de behandeling als zodanig niks misgaan. Wat echter steeds op de eerste plaats komt, zijn de voorgesprekken en de inachtneming van de proefperiode met een monovisie bril of lens.