Multifocale lensimplantatie forum

Moeilijke woorden

Vaak worden we geconfronteerd met moeilijke woorden. Elk jaar wordt er in zowel Nederland als Duitsland een lijst met nieuwe woorden gepubliceerd. En dat terwijl heel veel mensen met rond de 3000 woorden zich in die taal kunnen redden in het dagelijkse leven. Maar als je vraagt om een woord goed uit te leggen, dan moeten de meeste mensen toch wel even nadenken om in een eenvoudig zinnetje de betekenis duidelijk te maken. Soms helpt parafraseren ook. Dit laatste wordt vaak gebruikt om teksten uit de volwassen wereld aan kinderen duidelijk te maken. Er zijn mensen die van woordspelingen houden. Vaak gaat het dan om woorden met een dubbele betekenis. Soms wordt je bij een woordspeling op het verkeerde been gezet. Woorden hebben namelijk soms meer betekenissen. Ik heb de buik vol van dit eten, kan bijvoorbeeld op twee manieren begrepen worden. De buik is echt vol, of het eten was niet lekker!

Forum

Wat is een forum?  Oorspronkelijk was een forum een openbare plaats waar men over allerlei onderwerpen kon praten. In vroegere tijden was dat vaak een marktplein. Tegenwoordig is het ook wel een plaats op internet waar mensen samenkomen. We zien wel een groot verschil optreden. Op een marktplein zien de mensen elkaar en horen hun stemmen. Ze zijn getuigen van schreeuwers woede-uitbarstingen en misschien wel handtastelijkheden. Ook werd de gevoerde discussie soms persoonlijk. Dan werd een bepaald lichaamskenmerk verwezen dat totaal niet met het gevoerde onderwerp in relatie stond. Want wat voor zin heeft het bijvoorbeeld om iemand in een discussie met dikzak aan te spreken? Ook op internet fora zie je dat mensen teruggrijpen op scheldpartijen. Dit is erg schadelijk voor een gezonde gedachtenwisseling. Want een forum is alleen maar bedoeld om echte kennis over te dragen. Zodra dit uitgangspunt verlaten wordt, is verdere discussie zinloos.

Multifocale lensimplantatie

In multifocale lensimplantatie komen twee begrippen aan de orde. Allereerst gaat het over multifocaal en ten tweede over lensimplantatie. Het begrip lensimplantatie verwijst naar een medische ingreep. Een behandeling aan de ogen, waarbij de eigen ooglens vervangen wordt. Deze ingreep bestaat nu al weer enkele tientallen jaren. Waar vroeger bijvoorbeeld ouderdomsstaar praktisch niet te verhelpen was, is dat nu wel het geval.  De Nederlandse ziektekostenverzekeringen vergoeden een monofocale lensimplantatie. Na deze ingreep kunnen ouderen weer goed zien op één afstand. Om op de andere afstand, bijvoorbeeld voor dichtbij, goed te kunnen zien, is een bril nodig. Multifocale lensimplantatie zorgt voor een goed zicht van kortbij en van veraf. Eigenlijk zou men multifocale lenzen als standaard moeten implanteren. De eigen slechte ooglenzen worden dan definitief vervangen door lenzen waarbij geen bril meer nodig is. Soms worden multifocale lenzen geplaatst bij mensen die om welke reden dan ook, af willen van een bril of contactlenzen.

Zijn er fora voor multifocale lensimplantatie

Zou het fijn zijn als er fora voor multifocale lensimplantatie zouden zijn? Het antwoord is ja, er zijn fora op internet te vinden over dit onderwerp. Het is een interessante ontwikkeling wanneer mensen de kans krijgen hun ideeën en ervaringen met betrekking tot een lensimplantatie kunnen delen met andere mensen. Je kunt zo’n forum zien als een plaats waar allerlei informatie gedeeld wordt. Een voordeel is bijvoorbeeld dat je vragen kunt stellen aan mensen die al een dergelijke ingreep hebben ondergaan. Het is ook prettig dat niemand je tijdens de vraagstelling interrumpeert. Datzelfde geldt ook voor de beantwoorders van jouw mededeling of vraag. Natuurlijk staat er genoeg informatie op de sites van de oogklinieken. Maar wanneer patiënten over deze ingreep vertellen, is het anders dan wanneer de behandelaars dat doen. Een dergelijk forum bezoeken kan je onzekerheid wegnemen, omdat de vermelde ervaringen de kant van de patiënt laten zien.