Oogklinieken

Moderne gezondheidszorg

Oogklinieken We kunnen spreken van een moderne gezondheidszorg. Dit gaat op voor de meeste Europese landen. Men vindt het heel gewoon dat bij ziekten een heleboel deskundigen paraat staan om een middel te vinden dat de betreffende ziekte onder controle kan brengen. Dit is niet altijd zo geweest. Kijken we bijvoorbeeld naar de negentiende eeuw, van 1800 tot 1900, dan was er nog geen sprake van een nationale gezondheidszorg. Mensen die ziek werden en het zich konden veroorloven, werden thuis verpleegd. Dit gebeurde door naaste familieleden, buren of religieuze zusters. Kennis over ziektes was gering. En kennis over medicijnen zoals we die nu hebben was er niet. Pas in de tweede helft van die eeuw ontstonden de eerste instellingen die zich met zieke mensen bezighielden. Maar kennis over hygiëne, oorzaken van ziektes was er ook toen nog niet. Röntgenfoto’s moesten nog uitgevonden worden. Nu vinden we op al deze gebieden kennis en kunde.

Wat houdt moderne gezondheidszorg in?

De vraag wat houdt moderne gezondheidszorg in, zal per periode een verschillend antwoord geven. Waarom? Heel simpel omdat de gezondheidszorg continu aan verandering onderhevig is. Sinds het ontstaan van ziekenhuizen is er alleen op het gebied van gebouwen waar deze zorg gegeven wordt, een grote verandering te zien. Tegenwoordig hebben de moderne ziekenhuizen patiëntenkamers, operatiekamers en laboratoria. Bovendien heeft er sinds het midden van de vorige eeuw nog een heel belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden. Patiënten verblijven namelijk veel korter in het ziekenhuis dan toen. Na bijvoorbeeld een heupoperatie bleven patiënten dagen in het ziekenhuis. Nu gaan ze al na bijvoorbeeld twee dagen naar huis! Een ander groot verschil is dat het verplicht ziekenfonds en de particuliere zorgverzekering zijn verdwenen. Nu is iedereen in Nederland verplicht verzekerd tegen ziektekosten in de basisverzekering. Daarboven kan men nog een aanvullende verzekering afsluiten. Tegenwoordig kan de patiënt soms zelf met de arts voor een bepaalde behandeling kan kiezen.

Specialismen

Welke specialismen zijn er zoal? Eigenlijk kan er gezegd worden dat elke ziekte behandeld wordt door specialisten. Bij het zoeken naar een ziekenhuis zullen vaak keuzes beslist worden door waarderingen die een ziekenhuis of specialist krijgen. Er moet wel bij gezegd worden dat dit alleen voor bepaalde verzekeringen geldt. Bij de basisverzekering is die keus er niet. Toch zijn er op internet vaak sites waarop waarderingen voor artsen en ziekenhuizen te vinden zijn. Het zal duidelijk zijn dat specialismen leiden tot het verdwijnen van specialisten uit kleinere ziekenhuizen. Het woord specialist zegt hier al genoeg over. Het is niet alleen een arts die zich in een specifiek onderdeel van de gezondheidszorg gespecialiseerd heeft. Het gaat ook om het aantal uitvoeringen van de ingrepen die deze arts heeft verricht. In een klein ziekenhuis zullen vaak veel minder specifieke operaties plaatsvinden. Daarom wordt er dan een samenwerking met een groter ziekenhuis gezocht.

Oogklinieken

Oogklinieken zijn er niet altijd geweest. De komst ervan heeft te maken met de hierboven al besproken ontwikkeling van specialismen in de gezondheidszorg. Het openen van een oogkliniek kan niet zomaar. In Nederland zijn er klinieken opgericht rond het begin van de jaren 2000. Een kliniek dient eerst een ZKN-keurmerk te verkrijgen. Dit staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. De bewuste kliniek wordt onderzocht op kwaliteit en professionaliteit van het personeel. Ook de apparatuur, hygiëne en klantvriendelijkheid wordt onder de loep genomen. Daarnaast bestaat er nog het keurmerk van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. De gestelde eisen door de genoemde organisaties worden ook gesteld in andere landen. De namen verschillen, maar de eisen zijn vergelijkbaar. Het zal duidelijk zijn dat onze oogkliniek In Turkije ruimschoots voldoet aan dergelijke eisen. Het is zelfs zo dat onze kliniek over de nieuwste apparatuur beschikt. En door de honderden behandelingen zijn onze artsen zeer ervaren.