Ooglaseren kosten vergoed

Wat is ooglaseren

De vraag wat is ooglaseren is voor sommige mensen essentieel. Dit omdat ze weleens gehoord hebben van ooglaseren, maar niet exact weten wat de behandeling inhoudt. Ook kennis van de voorwaarden om een ooglaser behandeling te ondergaan is niet algemeen bekend. Dan komt ook nog het psychische aspect om de hoek kijken. Dat wil zeggen dat heel veel mensen schrik hebben om een operatie te ondergaan. Bij pre-operationele afspraken komt vaak de vraag naar voren hoe de toekomstige patiënt tegenover de ingreep staat. Het is voor artsen natuurlijk veel prettiger wanneer ze een rustige patiënt moeten behandelen die vol vertrouwen de ingreep tegemoet gaat. Zeker bij ingrepen waarbij minimaal geen roesje gebruikt wordt, zal vaak angst voorkomen. En bij ooglaseren is dat soms het geval. Want ooglaseren is een ingreep aan de ogen, waarbij de patiënt alles bewust meemaakt.

Wanneer ooglaseren

 Wanneer ooglaseren wordt toegepast, zal het resultaat zijn dat het zien verbeterd is. Er kan dus gesteld worden dat de staat van de ogen zodanig is, dat scherp zicht niet meer mogelijk is. Als er gekozen wordt voor de ooglaser behandeling zijn er leeftijdgebonden voorwaarden. Op heel jonge leeftijd wordt nog geen ooglaser behandeling gegeven. Ook boven een bepaalde leeftijd is deze behandeling geen optie. Globaal is ooglaseren mogelijk tussen de 25 en 45 jaar. De ogen zijn dan stabiel. Ook kan men dan lang genieten van scherp zicht. De ooglaser behandeling betekent dat het hoornvlies zodanig behandeld wordt dat de breking van de lichtstralen zodanig is dat er scherpe beelden op het netvlies komen. Wordt men ouder dan kan het zicht toch minder worden. Dit komt doordat ouderdomsstaar optreedt. En deze aandoening wordt veroorzaakt doordat de ooglens niet meer in staat is goed te accommoderen.

Aanpak van slecht zicht

De aanpak van slecht zicht is in de loop der jaren sterk verbeterd. Dit geldt voor alle opties die er zijn om beter te kunnen zien. Bij het meest voorkomende hulpmiddel, de bril, zijn in de loop der tijd de glazen met een sterkte vaak vervangen door multifocale brillenglazen. In het begin is het wennen aan een dergelijke bril, maar het zorgt er wel voor dat er bijvoorbeeld geen aparte leesbril nodig is. Er zijn ook brillenglazen die meekleuren met de felheid van het daglicht. Dit levert bij zonnig weer glazen op die als een zonnebril functioneren. Toch kan het zijn dat gekozen wordt voor ooglaseren. Bij sporten is een bril vaak lastig. Ook het dragen van de bril in regenachtig weer is niet prettig. Soms wordt er toch gekozen voor een bril vanwege de bijdrage aan een gewenste gezichtsvorm. Een bril kan denkt men dan, voor een meer intellectuele uitdrukking zorgen.

Vergoeding

Is er een vergoeding mogelijk wanneer gekozen wordt voor een ooglaserbehandeling? Lang niet altijd. In Nederland hebben we een zorgverzekering die verplicht is. Zelfs bij noodzakelijke medische ingrepen, dient eerst het eigen risico betaald te worden. Dus de behandeling van een gebroken heup wordt vergoed minus de eigen bijdrage. Daar komt bij ooglaseren bij, dat die medische noodzaak eerst aangetoond moet worden. Hiervoor is het nodig dat een arts verklaart of deze noodzaak al of niet aanwezig is.  Dit zal vaak niet het geval zijn. Is dat wel het geval dan wordt een deel van de behandeling uit de basisverzekering vergoed. Er kan dus ook dan nog een bepaald bedrag zelf betaald moeten worden. Soms kan men in een aanvullende verzekering recht hebben op een bepaalde vergoeding voor ooglaseren. Er is dan geen medische indicatie nodig om de behandeling te laten uitvoeren. Ook het eigen risico wordt dan niet aangesproken.