Ooglaseren, kosten vergoed

Basis ziektekostenverzekering in Nederland

In Nederland kennen we de zogenaamde basiskosten ziekteverzekering. Deze is onderdeel van de zorgverzekeringswet. Deze wet is in 2006 ingevoerd. Ze bestaat uit twee delen. De eerste is de basisverzekering. Deze dekt vooral de curatieve zorg. Deze zorg is vooral gericht op acute en chronische lichamelijke aandoeningen. Duidelijk zal zijn dat het gaat om directe zorg, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, of een hartstilstand. Bij chronische lichamelijke aandoeningen zal het voornamelijk gaan om lichamelijk letsel dat langdurig aanwezig is. In dit verband kun je denken aan bijvoorbeeld oedeemtherapie. Een ander facet dat door deze verzekering gedekt wordt, is de geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg is belangrijk omdat het vaak langdurige zorg betreft. Vaak komt bij deze zorg een psycholoog of psychiater in beeld. Zij behandelen bijvoorbeeld trauma’s die kunnen ontstaan na ingrijpende negatieve ervaringen. Ook het geestelijk welzijn van jeugdigen valt onder de basis ziektekostenverzekering.

De aanvullende verzekering

Ooglaseren, kosten vergoed De aanvullende verzekering is het tweede deel van de ziektekostenverzekering. In de basisverzekering zijn een aantal restricties opgenomen voor wat betreft het aantal behandelingen dat vergoed wordt bij een bepaalde aandoening. Dit komt onder andere voor bij fysiotherapie. Ook tandarts kosten en brillen kunnen in deze aanvullende verzekering opgenomen worden. In tegenstelling tot de basisverzekering, is de aanvullende verzekering geheel vrijwillig. Dit maakt het best moeilijk om tot een besluit te komen of je een dergelijke aanvulling wel nodig hebt. Veel jongvolwassenen kiezen voor de minimale dekking van de basisverzekering. Vaak nemen ze ook nog een hoog eigen risico bij de basisverzekering. Op deze manier wordt de maandelijkse premie veel goedkoper. Anders is het bij de ouderen. Zij hebben een hogere kans om gebruik te moeten maken van de gezondheidsdiensten. Neem bijvoorbeeld zorg voor minder goed kunnen bewegen of zien. Voor hen is een aanvullende verzekering heel geschikt.

Ooglaseren

Ooglaseren komt ter sprake wanneer iemand niet scherp kan zien. Er bestaat alleen een vergoeding voor brillen uit het basispakket voor jongeren onder de 18 jaar. Boven deze leeftijd kun je een bril of contactlens vergoeding opnemen in de aanvullende verzekering. Bij een medische noodzaak kun je wel een vergoeding hiervoor krijgen, bijvoorbeeld bij een oogafwijking van 4 tot 6 dioptrieën. Soms krijg je een vergoeding bij een oogaandoening na een ongeluk waarbij de ogen zijn beschadigd. Let wel, ook hier is een grens aan het bedrag dat vergoed zal worden. Ooglaseren wordt zelden vergoed in het basispakket. In de aanvullende verzekering kun je wel een vergoeding voor ooglaseren opnemen. Het bedrag dat vergoed wordt, kun je zelf kiezen. De bedragen liggen tussen de 100 tot 750 Euro. Er zijn echter voorwaarden verbonden aan deze vergoeding. Ze wordt alleen uitgekeerd als de patiënt de behandeling ondergaat in gecontracteerde ziekenhuizen of klinieken.

Ooglaseren in het buitenland

Ooglaseren in het buitenland zal voor menigeen een optie zijn. Waarom? Zoals met veel zaken die we willen ondernemen, zijn de kosten ervan een belangrijk aspect. Er zijn mensen die bewust ooglaseren in hun aanvullende verzekering opnemen als ze weten dat ze in een bepaald jaar deze behandeling willen ondergaan. Maar dan nog. De vergoeding dekt lang niet alle kosten. Zeker niet als je ook de extra maandelijkse premie gedurende een jaar er bij optelt. Ook moet je rekening houden met de veel hogere prijzen die je moet betalen bij een meest moderne en patiëntvriendelijke behandeling. Wil je echt helemaal je eigen vrije keus maken, dan ben je bij onze kliniek in Istanbul, Veni Vidi Göz, aan het goede adres. De behandelingen zijn erg voordelig en er worden leuke extra’s geboden. Je krijgt vervoer van en naar de luchthaven en de oogkliniek. Ook het hotel wordt voor je verzorgd.

Ooglaseren, kosten vergoed