Ooglaseren Risico

Medisch handelen

Medisch handelen is tegenwoordig een vaak uitgevoerde bezigheid. Iedereen vindt het heel gewoon dat er allerlei vakgebieden zijn op medisch terrein. Er zijn ook veel steden waar dit handelen verricht wordt. En natuurlijk zijn daar veel locaties waar de medische ingrepen plaats vinden. Deze landelijke dekking van medisch zorg is er niet altijd geweest. Heel vroeger kwamen er in de middeleeuwen al medici voor. Ze werden heelmeester of chirurgijn genoemd. Deze heelmeesters kwamen voort uit het werk van de barbier. De barbier was een vakman die met mes en schaar kon werken. Hij was bezig met het menselijk lichaam. Vandaar dat het niet zo’n grote stap was om bijvoorbeeld een aderlating te verrichten. Ook wonden en botbreuken werden door hen verzorgd. Zoals met beroepen in die tijd usance was, verenigden de chirurgijns zich in gilden. Na knecht en gezel geweest te zijn, werd men daarna pas toegelaten als chirurgijn.

De medische zorg

De medische zorg kent tegenwoordig vele aandachtsgebieden. Als er gesproken wordt over een medische ingreep gaat het meestal over een fysiek proces. Maar er zijn tevens veel medici die zich gespecialiseerd hebben in de geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg biedt een grote variëteit aan hulpverlening. Dit komt omdat het welzijn van mensen niet alleen bepaald wordt door lichamelijke fitheid. De geestelijke gezondheid is van wezenlijk belang om het dagelijkse leven aan te kunnen. Neem bijvoorbeeld de kinderzorg. Er zijn al vroeg kinderen die hulp nodig hebben omdat hun omgeving onvoldoende in staat is hen veilig en probleemloos op te voeden. Bij de fysieke zorg gaat het over ingrepen in het menselijk lichaam. Alle ingrepen worden verricht door personen die een langdurige opleiding genoten hebben. Pas in de dagelijkse praktijk zullen zij hun kunde en kennis inzetten om mensen te helpen. De ervaring zal een goede leermeester blijken te zijn.

Ooglaseren is een medische ingreep

Bij slecht zicht van het oog, kan bijvoorbeeld ooglaseren gezien worden als een succesvolle medische ingreep. Deze ingreep zal alleen verricht mogen worden door speciaal opgeleide artsen. Deze specialisten hebben het zintuig ogen als specialiteit gekozen. Ondanks het feit dat het over een orgaan gaat, kunnen de handelingen een grote variëteit vertonen. Bij kinderen zullen ze misschien een lui oog moeten behandelen. Bij ouderen misschien een aandoening als staar behandelen. Hiermee wil gezegd zijn dat een oogarts een ruime kennis heeft van de vele problemen die zich bij het menselijk oog kunnen voordoen. Net als bij andere specialismen heeft de oogarts beschikking over hulpmiddelen om de gewenste ingreep te kunnen verrichten. Zo zijn er in de oogartsenpraktijk apparaten te vinden die soms zelfs heel zelfstandig het eigenlijke werk doen. Een voorbeeld hiervan is bij het gebruik van de FemtoLasik methode te zien. Het is een methode waarbij de laser het werk doet.

Risico bij ooglaseren

Het is natuurlijk een logische vraag of er een risico verbonden is bij het ooglaseren. Immers, bij elke medische ingreep hoort standaard een formulier getekend te worden waarin staat dat men op de hoogte is dat er iets mis kan gaan. Ook al is dat risico vaak minder dan 1 procent. Bij het ooglaseren kan heel soms een over- of onder correctie hebben plaats gevonden. Een aanvullende behandeling zal dit goed verhelpen. Soms geneest het hoornvlies niet zoals dat normaal is. Er treedt dan een vertroebeling of haze op van het hoornvlies. Dit zal na verloop van tijd vanzelf verbeteren. Via medicatie zal dit herstel versneld kunnen worden. Heel soms kan er een klein wondje aan het hoornvlies ontstaan. Met bepaalde druppels of oogzalf zal het wondje spoedig genezen. Deze genoemde risico’s komen maar heel zelden voor.  Het uitgebreide vooronderzoek zorgt samen met geavanceerde apparatuur voor een probleemloze behandeling.