Ooglaseren Turkije, Vergoeding

Vergoeding

Soms krijgen mensen te horen dat ze in aanmerking komen voor een vergoeding. Net als bij een loterij, kom je niet zomaar in aanmerking voor een vergoeding. Een prijs winnen bij een loterij? Dat kan, maar eerst dienen er een of meer loten gekocht te zijn. Zo is het ook met een vergoeding. Bij een vergoeding hoort vooraf ook iets “gedaan” te zijn. Dit kan een algemene verzekering zijn die niets uitkeert als er niets gebeurt waardoor die vergoeding zou moeten worden uitgekeerd. Een van de meest bekende vergoedingen is te vinden in de gezondheidszorg. In Nederland zijn alle inwoners verplicht verzekerd tegen medische kosten. Nu is het wel zo dat een vergoeding pas uitgekeerd gaat worden als het eigen risico betaald is. Daarna worden medische kosten pas vergoed. Maar let op. Er zijn diverse soorten polissen. Men kan kiezen uit polissen die heel veel soorten ziektekosten vergoeden. Maar andere polissen vergoeden veel minder kosten.

Wel of geen vergoeding

Soms kan men wel en soms geen vergoeding van ziektekosten krijgen. Zoals hierboven al aangegeven is, zal de afgesloten polis hierover uitgebreide informatie geven. Zo zijn er mensen die bijvoorbeeld een blessure oplopen met sporten. Hebben ze een hoog eigen risico, dan zullen zij meer geld kwijt zijn dan mensen die het allerlaagste eigen risico hebben. Soms wachten mensen dan tot een nieuwe jaarpolis afgesloten kan worden, waardoor de bewuste ingreep veel minder kost. Dan zijn er ook nog bepaalde ingrepen die niet vergoed worden, terwijl dat misschien wel logisch zou zijn. Hierbij kan men denken aan tandzorg. Die is in Nederland verzekerd tot de achttien jaar. Boven die leeftijd zijn alle kosten voor de tandheelkundige ingreep voor de verzekerde zelf. Iets dergelijks zien we ook bij de oogzorg. Ooglaseren wordt door de meeste verzekeraars niet uit het basispakket vergoed. Soms wel een deel van de kosten in een aanvullende verzekering.

Zien en vergoedingen

In sommige gevallen zijn er vergoedingen om beter te kunnen zien. In de huidige Nederlandse verzekeringen worden problemen met het zien vergoed, nadat het eigen risico bedrag is betaald. Zo zal macula behandeling door elke verzekering vergoed worden. Dit gaat ook op voor problemen met het scherp kunnen zien op diverse afstanden. De vergoedingen worden dan voor brillen gegeven. Wel is het zo dat niet alle soorten brillen volledig vergoed worden. Als iemand een multifocale bril wil hebben, zullen niet alle kosten vergoed worden. Bovendien worden vergoedingen voor een bril niet elk jaar verstrekt. De brillenwinkels helpen mensen wel door te zeggen wanneer er weer een nieuwe bril aangeschaft kan worden. In aanvullende verzekeringen kunnen voorwaarden staan waaraan voldaan moet worden om een ooglaser behandeling, soms deels, vergoed te krijgen. Het advies is dan ook om goed te kijken naar waar je recht op hebt.

Ooglaseren in Turkije

Ooglaseren in Turkije is een goede optie als er geen enkele vergoeding door de zorgverzekering gegeven wordt. Er zijn wel zaken die goed overdacht moeten worden. De eerste stap die gezet moet worden, is de vergelijking van de prijzen hier en in Turkije. Besteedt daar echt wat tijd aan, want de prijzen lopen nogal wat uiteen. Verder zou het heel verstandig zijn om uit te zoeken welke ooglaser methode geschikt is. Het is wel zo dat het zicht na welke ooglaser methode dan ook, het hele leven voor goed zicht zal zorgen. Een ander veel gestelde vraag gaat over de angst die bestaat om naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld Turkije, om daar de ooglaser behandeling te ondergaan. Als antwoord hierop kan gezegd worden dat door de grote aantallen patiënten die jaarlijks behandeld worden, de ervaring en de kunde van de oogartsen erg hoog zijn. Bovendien zijn de meest moderne behandelingen mogelijk tegen zeer schappelijke prijzen.