Ooglaseren vergoeding

Vergoed

Het zou een geruststelling zijn wanneer iets dat we ondernemen vergoed zou worden. En ja, waarom zou zoiets dan vergoed moeten worden? Als er gekeken wordt naar de betekenis van vergoeden dan zou iemand iets aangedaan zijn waar een vergoeding voor staat. In rechtszaken kunnen slachtoffers van een misdrijf een claim indienen om het leed te verzachten dat zij ondervonden hebben. Natuurlijk zal het aangedane leed nooit vergeten worden. Denk maar eens aan een verkeersongeluk waarbij de slachtoffers blijvende lichamelijke schade hebben opgelopen. Het hele leven lang zal de opgelopen handicap aanwezig blijven. Vergoeden wordt ook gebruikt om een beloning aan te duiden. Dan heeft iemand iets gedaan waar een beloning voor gegeven wordt. Er zijn ook vergoedingen die vooruitlopen op een mogelijke onkostenpost. Dit is het geval bij een ziektekostenverzekering. Er wordt een bepaalde som gelds betaald aan een maatschappij. Bij een beroep op de medische sector zijn dan de onkosten gedekt.

Ziektekosten

Ziektekosten worden niet helemaal vergoed in Nederland. Vroeger was er in dit land een verplichte maar ook een vrijwillige ziektekostenverzekering. De eerste verzekering was voor mensen in loondienst tot een bepaald bedrag. De premie werd via de loonbetaling elke maand ingehouden. Mensen met een inkomen boven de z.g. ziekenfondsgrens, moesten een vrijwillige verzekering tegen ziektekosten afsluiten. Deze regeling is afgeschaft. De inwoners van Nederland zijn nu allemaal verplicht een ziekte onkosten verzekering af te sluiten bij een maatschappij naar keuze. Tegen het einde van elk jaar maken deze maatschappijen hun premies bekend. Men kan dan verzekeringen gaan vergelijken op basis van premies. Wel kan het zijn dat er een klein verschil in dekking is. De overheid schrijft wel de basis vergoedingen voor.  Maar er zijn ook aanvullende verzekeringen die afgesloten kunnen worden. Een ervan is het hebben van een vrije keus om een ziekenhuis te bezoeken bij een bepaalde behandeling.

Vrije keus

Waarom is vrije keus een optie bij een ziektekostenverzekering? Stel dat iemand een bepaalde behandeling wenst te ondergaan. Er zijn meer ziekenhuizen die de benodigde behandeling aanbieden. Maar men wil de beoordelingen van de behandelende geneesheren bekijken op internet. Of de kwaliteit van het ziekenhuis op zich. In sommige verzekeringen schrijft de maatschappij het ziekenhuis voor. Ze hebben daar bindende afspraken mee afgesproken. Er kan ook gekozen worden voor een vrije keus wat dat betreft. Soms kan het dan zijn dat niet alle onkosten van een behandeling vergoed worden. Dat laat het betreffende ziekenhuis ook weten. Dan verschijnt een waarschuwing. Pas op dat niet alles vergoed wordt. Er is ook een mogelijkheid om het eigen risico te verhogen. Er is immers voor iedereen een verplicht eigen risico. Dat houdt in dat de kosten tot een bepaald bedrag zelf betaald moeten worden. Dit verplichte eigen risico is al enkele jaren hetzelfde.

Ooglaseren vergoeding

Bestaat er in Nederland een ooglaser vergoeding? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Waarom niet? In het voorgaande staat al dat er een basis ziektekostenverzekering is en een aanvullende, dus extra, verzekering. In de basisverzekering zijn er vergoedingen voor middelen bij het slecht kunnen zien. Dat zijn in eerste instantie brillen. Hiervoor zijn vastgestelde bedragen voorhanden. Bij ongelukken waarbij de ogen letsel oplopen wordt de herstelbehandeling uit de basisverzekering gegeven. Maar om de bril te vervangen door een ooglaser behandeling te ondergaan, is een stap te ver. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een klein bedrag voor het ooglaseren. Dit bedrag is echter veel te laag om beide ogen te laseren. Daarom gaan veel mensen                                naar klinieken in bijvoorbeeld Turkije. Hier zijn uitstekende klinieken die eerste klas ooglaser behandelingen aan bieden. En de prijzen zijn daar erg voordelig. Bovendien is het prettig dat deze behandeling een leven lang goed zicht oplevert.