Ooglaserprijs Turkije 2022

Prijzen in 2022

De prijzen voor bijna alle diensten en producten zijn in 2022 gestegen. Als we de geschiedenis van prijzen bekijken, is deze stijging geen abnormale gebeurtenis. Een wereldwijd tekort aan een bepaald product kan zorgen voor een stijging van prijzen. Momenteel zien we grote prijsstijgingen vanwege de onrust die in Europa is ontstaan. Door gewelddadigheden worden grondstoffen voor bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie schaars. Hierdoor worden de prijzen voor voedsel alsmaar duurder. Een andere factor die bijdraagt aan verhoging van prijzen voor de consument, zijn de grondstoffen tekorten. Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld aardolie en gas. Het gevolg is dat de prijzen van energie in 2022 sterk zijn gestegen. Onveiligheid en sluiting van grenzen kunnen dus als oorzaak van tekorten en dus van verhoging van prijzen gezien worden. Ook als er tekorten aan personeel in bepaalde beroepen zijn, zal dit leiden tot prijsstijgingen. De algemene conclusie is dat door tekorten de prijzen zullen stijgen.

Ooglaseren

Ooglaseren is onderdeel van de medische sector. In het algemeen zijn diensten waar hoogopgeleid personeel voor nodig is aan de dure kant. Bij ooglaseren is het niet alleen de opleiding tot oogarts die bepalend is voor de prijs voor een oogbehandeling. De techniek voor een ooglaser behandeling is steeds in ontwikkeling en hieraan zijn kosten verbonden. De oogarts zal zich voortdurend moeten bijscholen. Hieraan hangt ook een prijskaartje. De ontwikkeling in de ooglaser sector geldt tevens voor de benodigde apparatuur. Als we kijken naar de ooglaser techniek van de vorige eeuw en die van nu, is de apparatuur verfijnder en nauwkeuriger geworden. Bovendien kunnen nu ogen gelaserd worden waarbij dat vroeger niet kon. Nu kunnen bijvoorbeeld ogen gelaserd worden met een cilinder. Ook ogen met een wat grotere refractieafwijking kunnen nu gelaserd worden. De nieuwste techniek wordt SMILE genoemd. Hierbij blijven de buitenste lagen van het hoornvlies intact.

Ooglaseren en kosten

Ooglaseren gaat beslist niet zonder kosten te maken. Het is een behandeling die deskundigheid vraagt. Bovendien wordt er gebruikt gemaakt van een medische locatie waarin kostbare apparatuur staat. De meeste mensen snappen heel goed dat betrouwbaar medisch ingrijpen kosten met zich meebrengt. Ook is het duidelijk dat de baten geteld moeten worden. De baten zijn evident. Want na de behandeling kun je weer goed zien. Verder heb je geen contactlenzen of een bril meer nodig. De gelaserde ogen behouden hun kwaliteit gedurende lange tijd. Pas wanneer zich ouderdomsstaar voordoet, zul je een staaroperatie moeten ondergaan. Omdat de ingreep zulke langdurige positieve resultaten heeft, lijkt het verstandig om samen met de oogarts voor de optimale behandeling te kiezen die in jouw persoonlijke situatie het beste is. Want je wilt na de ingreep niet met het gevoel achterblijven van: had ik maar voor die andere behandeling gekozen!

De ooglaser prijs in Turkije in 2022

De ooglaserprijs in Turkije, in dit jaar 2022, is zeer gunstig. We kunnen zeggen dat er overal in Europa sprake is van inflatie. Dit wil zeggen dat voor dezelfde diensten en producten in 2022 meer betaald moet worden dan vorig jaar. In Turkije heeft de inflatie een minder groot effect gehad op de ooglaser prijzen. De prijzen zijn dientengevolge weinig gestegen. De kosten hangen allereerst af van de soort lasertechniek die in samenspraak met de oogarts gekozen is. De goedkoopste, alsook de duurste manier van laseren in Nederland kan voor twee ogen tot wel 800 Euro hoger zijn dan in Turkije.  Als je naar Turkije zou gaan, kun je de meest geavanceerde manier van ooglaseren laten toepassen voor de prijs die in Nederland voor de goedkoopste manier van laseren gevraagd wordt. Samen met de extra zorg voor vervoer en verblijf zal het een voordelige ooglaserbehandeling bij Veni Vidi Göz voor je worden.