ReLEx Smile Turkije

Oog en zicht

Het oog is het orgaan dat zicht geeft op de wereld om ons heen. Het oog bestaat uit diverse onderdelen. Behalve dat, zijn er ook nog delen die niet zo zeer onderdeel van het oog zijn, maar wel belangrijk zijn voor het functioneren van het oog. Een ervan is de oogkas. Dit is een opening in de schedel waarin het oog ligt. Deze oogkas beschermt het oog aan alle kanten behalve aan de voorkant. Het zal duidelijk zijn dat het oog door deze stevige omhulling heel goed beschermd is. Het is overigens aan de eigenaar van de ogen om het onbeschermde deel, de voorkant, zorgvuldig te behandelen. Daarnaast zijn er nog de uitwendige oogspiertjes. Deze zorgenvoor de beweeglijkheid van de oogbol. De inwendige oogspieren zorgen onder andere voor verwijding of vernauwing van de oogpupil. Een ander belangrijk onderdeel voor het functioneren van het oog zijn de traanklieren.

De werking van het oog

De werking van het oog stelt mensen in staat om hun omgeving goed te kunnen zien. Dit gebeurt automatisch. Mensen hoeven geen knop om te draaien om de ogen te laten werken. Willen ze iets niet zien dan kunnen de oogleden dit verzorgen. Maar natuurlijk kan men ook een andere kant op kijken. Het oog heeft een lens waarmee lichtstralen zodanig gebroken worden dat deze precies op het netvlies vallen. Deze functie is helaas niet altijd voor honderd procent nauwkeurig. Het kan zijn dat de lichtstralen niet zo gebroken worden dat ze goed op het netvlies vallen. Soms valt het brandpunt voor het netvlies en soms erachter. Bij mensen waar dit het geval is zal een oplossing gevonden moeten worden om scherp te kunnen zien. Een ervan is het laseren van de ogen. Er bestaan diverse lasertechnieken die gebruikt worden om dit proces uit te voeren.

ReLEx Smile

ReLEx smile is een van de meest recente ooglaser methoden. Wel moet opgemerkt worden dat deze techniek niet voor alle personen geschikt is. Mensen met min sterktes kunnen deze lasertechniek geholpen worden. Bij een plus oogsterkte dient een andere laser methode gekozen te worden. Verder is de leeftijd een belangrijke factor. De leeftijdgrenzen bevinden zich tussen de 18 en 45 jaar. Daarbij moet de sterkte van de ogen tussen de -1 en -10 bevinden. De ReLEx Smile methode is patiëntvriendelijk te noemen. Het herstel is sneller dan bij de andere methodes. Dit komt omdat door deze ingreep een kleinere incisie zal ontstaan. Verder wordt er geen flapje in het hoornvlies gemaakt. Er wordt door de VisuMax-laser een soort lensje, de lenticule, gemaakt in het hoornvlies. Daarna wordt het hoornvlies geopend om de lenticule te verwijderen. Hierdoor zal het hoornvlies tot de juiste breking van het binnenkomende licht kunnen zorgen.

ReLEx Smile in Turkije

In onze kliniek in Turkije, in de stad Istanbul, bevindt zich onze oogkliniek, Veni Vidi Göz. Een hypermodern gebouw met een uitnodigende entree. De ontvangst is werkelijk heel vriendelijk. Je voelt gewoon aan dat alles gericht is op het gastvrij onthalen van een welkome bezoeker. Na de persoonlijke ontvangst staan de onderzoeksafdelingen klaar om de ogen heel precies te meten. Blijk dat de wens om een ReLEx Smile methode mogelijk is, dan zal dit duidelijk gecommuniceerd worden aan de patiënt. Als deze de juiste gegevens samen met de oogarts bespreekt, kan de definitieve laser methode beginnen. De behandeling op zich duurt maar kort. Door de werking van de verdovende druppels wordt er geen pijn gevoeld. Na de laserbehandeling wordt informatie gegeven over de verzorging van de ogen. Tijdens het verblijf in Istanbul, wordt alle mogelijke zorg aan de patiënt gegeven. Verblijf en vervoer zijn onderdeel van onze service.