Replace lenzen kosten

Replace lenzen

In de titel replace lenzen staat het woord replace. Waarom dit Engelse woord en niet gewoon het Nederlandse woord voor “to replace”? De betekenis is dan voor iedereen misschien wat begrijpelijker. Vertaald is de betekenis: vervangen. De titel gaat dus over het vervangen van lenzen. Wat die lenzen bij mensen zijn, zal wel voor iedereen duidelijk zijn. Mensen hebben namelijk maar twee lenzen in hun lichaam. En dat zijn de ooglenzen. Bij rustig nadenken hierover is een dergelijke vervanging echt wonderbaarlijk. Alles wat het menselijk lichaam betreft vervangen lijkt een utopie, totdat er een bericht verschijnt over een medische ontdekking bij de mens. En hetgeen ontdekt is, is altijd echt heel knap. Vaak gebeurt dat op het gebied van bepaalde organen. In de loop der tijd zijn niet alleen de ogen maar ook het hart en de nieren aangepakt.  Deze vervangingsonderdelen functioneren bijna net zo goed als de oorspronkelijke deden.

Werking

De werking van replace lenzen is een imitatie van de echte ooglenzen. Er is wel een groot verschil tussen het vervangen van de ooglenzen en de al eerdergenoemde vervanging van bijvoorbeeld de nieren. Bij de replace ooglenzen gaat het om een niet lichaamseigen onderdeel dat de plaats inneemt van de oorspronkelijke lens. Bij het vervangen van de nieren wordt een nier van een andere persoon, een donor, ingebracht. Het zal duidelijk zijn dat hiervoor een zo identiek mogelijke nier ingebracht zal worden. En deze nier moet dan ook door het nieuwe lichaam in stand gehouden worden. Daarvoor zijn medicijnen nodig. Bij een replace lens gaat het om een door mensen gemaakt onderdeel dat op de plaats van de oorspronkelijke lenzen komt te liggen. Deze lens hoeft niet van bloed of voeding voorzien te worden om goed te kunnen functioneren. Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, werken de replace lenzen perfect.

Belang van de replace lenzen

Het belang van de replace lenzen is heel groot. In plaats van problemen met het zien te hebben, zullen de replace lenzen een levenslange perfecte werking hebben. Dat klinkt een beetje te perfect. Toch is het zo dat nadat de lenzen geplaatst zijn, er geen problemen zullen ontstaan die de natuurlijke lenzen in de loop der tijd wel kunnen treffen. Ook problemen die de eigen lenzen al getroffen hebben, zullen verdwenen zijn. Het gaat dus om bijziendheid, verziendheid en cilinder afwijking te verhelpen. En dat kan zijn als deze klachten zich al aangediend hebben, maar ook al eerder. Er zijn namelijk mensen die uit voorzorg deze lenzen laten plaatsen. Het zal zo zijn dat deze nieuwe lenzen hun werk altijd goed zicht kunnen opleveren. Het zien gaat niet achteruit in de loop der jaren. Ze voorkomen ook ouderdomsstaar. En een leesbril zal niet aangeschaft hoeven worden.

Kosten van replace lenzen

Natuurlijk zijn er kosten aan replace lenzen verbonden. Vooropgesteld dient te worden dat de ziektekostenverzekeringen wel kunstlenzen vergoeden in sommige gevallen. Maar dat betreft dan bijna altijd monofocale lenzen, die slecht zicht op één afstand herstellen. Mensen die hiervan gebruik maken, hebben nog steeds een leesbril nodig als de ingebrachte lenzen alleen het zien van kortbij of veraf weer herstellen. Het is daarom een kwestie van afwegen tussen de voordelen van replace lenzen en de nadelen, namelijk de daaraan verbonden kosten. Hierbij moet gedacht worden aan de aanschafprijs van de replace lenzen, de besparing van de aanschaf van brillen en de terugkerende bezoeken aan oogartsen en brillenwinkels. Een mogelijke besparing doet zich ook voor als de replace lenzen in het buitenland gezet zouden worden. Er zijn mogelijkheden in bijvoorbeeld Turkije om ongeveer veertig procent voordeel te behalen bij een bezoek aan onze kliniek in Istanbul. Daarbij komt dat onze replace lenzen altijd de hoogste kwaliteit hebben.