Replace lenzen

Twee begrippen

Soms kunnen twee begrippen naar hetzelfde onderwerp wijzen. We zien vaker dat voor een begrip meer aanduidingen bestaan. Zo worden Replace lenzen, vervangingslenzen, ook wel implant lenzen genoemd.  Het woord lenzen is waarschijnlijk ook wel bekend. We vinden dit terug als het over kijken of zien gaat. We spreken van onze ooglenzen. Maar ook van de lenzen van een microscoop of een fototoestel. Deze laatstgenoemde begrippen duiden op gefabriceerde producten. De enige natuurlijke lenzen vinden we in de ogen van levende wezens. Nu zal iedereen wel weten dat wij als mensen nu niet direct gezegend zijn met de meest perfecte lenzen. Er zijn dieren die veel beter kunnen zien dan wij mensen. Denk aan roofvogels. Sommigen kunnen van grote hoogte zelfs kleine prooien ontdekken. Er zijn dieren die in het donker zeer goed kunnen zien, bijvoorbeeld uilen. Mensen zijn van nature van middelmatige lenzen voorzien.

Ooglenzen bij mensen

Ooglenzen bij mensen kunnen in het algemeen hun werk goed verrichten. Helaas is niet iedereen van nature in het bezit van perfect werkende lenzen. Er zijn mensen die zelfs blind zijn. In onze tijd, waarin jonge mensen veel binnen zijn om te studeren, ontstaan vaak problemen met het goed kunnen zien. In latere fases van het leven loopt bijna iedereen aan tegen problemen bij het goed kunnen zien van veraf maar ook van dichtbij.  De gebruikte termen zijn dan verziend en bijziend, niet scherp kunnen lezen en niet scherp veraf kunnen kijken. Verder kan bij het ouder worden ook nog ouderdomsstaar optreden. Voor deze problemen zijn in de loop der tijd mooie oplossingen gevonden. We kennen de bril, de contactlens, het ooglaseren en als laatste het vervangen van de ooglens. Gelukkig is er een ruim aantal mogelijkheden, want niet iedereen is geschikt om van elke mogelijke oplossing gebruik te maken.

Verschillende replace lenzen

Er bestaan verschillende replace lenzen. Eerst was er de mono focale lens. Dit is een lens die ervoor zorgt dat je op één afstand goed kunt zien. Je kunt dan goed veraf kijken. Voor de het scherp zien van dichtbij heb je een bril nodig. Dan is er de multifocale lens. De eerste soort was de bifocale lens. Deze zorgt voor een goed zicht van zowel veraf als van kortbij. Een verdere ontwikkeling in de multifocale lens, was de trifocale lens. Het verschil is dat je met een dergelijke lens van kortbij en veraf maar ook op de tussenliggende afstanden goed kunt zien, net als bij een multifocale bril. Met een cilinder kon je eerst geen replace lens krijgen voor het betreffende oog. Hiervoor is nu de torische lens ontwikkeld. Deze lens compenseert het bollingsverschil tussen de lengteas en de breedte as van een ovaal oog. Deze eigenaardigheid van het oog wordt astigmatisme genoemd.

Replace lenzen plaatsen

Het zal duidelijk zijn dat replace lenzen plaatsen zal moeten gebeuren door een deskundige en ervaren oogarts. Met deskundigheid is niet alleen kennis van het oog bedoeld. Ontwikkelingen bijhouden op het gebied van het product replace lens is noodzakelijk om als oogarts bij te blijven. Ervaring is heel belangrijk bij chirurgische ingrepen. Wanneer een handeling maar enkele keren uitgevoerd wordt, blijft ervaring achterwege. Replace lenzen plaatsen is een ingreep die rond de 10 minuten per oog duurt. Een verdoving vindt plaats via oogdruppels. Daarna wordt het oog gestabiliseerd door een klemmetje zodat het niet onverwacht gaat bewegen. Via een kleine incisie in de buitenste ooghoek wordt de eigen ooglens verbrijzeld en opgezogen. Daarna wordt de replace lens geplaatst. Het oog wordt afgedekt en elke paar uur dien je het oog met verscheidene vloeistoffen vochtig te houden. Dit druppelen zal je nog een half jaar moeten volhouden. Het resultaat? Een natuurlijk zicht voor het leven!