Staaroperatie 2023

Staar

Staar is een vorm van een noodzakelijke operatie om goed te kunnen zien. Een vorm. Dat wil zeggen dat er meer operaties aan de ogen gangbaar zijn. Ogen zijn de zintuigen die wij als mens heel hard nodig hebben. Het zijn ook belangrijke zintuigen om emoties weer te even. Ook bepalen ogen een kenmerkend deel van ons uiterlijk. Het zal duidelijk zijn dat ogen dus een belangrijk onderdeel van ons bestaan zijn. Mensen die geen werkzame ogen hebben, dus blind zijn, kunnen via onderricht het brailleschrift aanleren. Hiermee kunnen ze dan toch communiceren met hun medemensen. We kunnen ons het gemis aan zicht bijna niet voorstellen. Sommige mensen proberen weleens dingen te doen met de ogen dicht. Bijvoorbeeld om te laten zien dat ze blindelings door hun huis kunnen lopen. Maar of dat altijd een succes is, valt te betwijfelen. Een dergelijk probeersel kan wel het belang van de ogen sterk benadrukken.

 

Wat is staar

Niet iedereen zal weten wat staar precies is. Het is zo dat bij jonge gezonde mensen vaak veel aandoeningen en ziektes onbekend zijn. Pas als ze in hun omgeving geconfronteerd worden met een bepaalde ziekte, is de belangstellig gewekt. Mensen die zelf aan staar lijden, hebben dat niet altijd in de gaten. Dit komt omdat staar een vaak langzame ontwikkeling te zien geeft. En iets dat sluipend in ons lichaam gebeurt, zal pas ontdekt worden als de gevolgen zo sterk zijn dat het dagelijkse leven er hinder van ondervindt. Het komt voor dat staar al redelijk vroeg in het leven optreedt. Maar het is ook mogelijk dat iemand daar helemaal geen last van krijgt. Ouderdomsstaar of cataract, komt bij het ouder worden veel voor. De lens waardoor de lichtstralen vallen is vertroebeld geraakt. Hierdoor zal het zicht wazig worden. Ook kunnen kleuren doffer worden, terwijl dubbelzien ook voorkomt.

Staaroperatie

Een staaroperatie kan ervoor zorgen dat het zicht hersteld wordt. Immers, als alleen de ooglens vertroebeld raakt, kan tegenwoordig deze ooglens vervangen worden. Het is wel aan de oogarts om hierover een besluit te nemen. In Nederland wordt je vaak eerst naar een optometrist gestuurd om de ogen te onderzoeken. De officiële gang is dat je naar een optometrist gaat die zelfstandig is of in het ziekenhuis werkzaam is.  De test van de ogen zal uitwijzen of de ooglenzen vervangen dienen te worden door kunstlenzen. En hier doet zich soms toch wel een probleem voor. En dat heeft te maken met de zorgverzekering. In Nederland is er een basis- en een aanvullende verzekering. Wegens de hoge kosten van een lensvervanging worden in de basisverzekering alleen kunstlenzen van één sterkte vergoed. Dat betekent dat niet op alle afstanden scherp zicht verkregen kan worden. De aanvullende verzekering vergoed soms wel een deel van een multifocale kunstlens.

2023

Is het jaar 2023 een factor van belang in de vervanging van de ooglenzen door implantlenzen? De vergoedingen voor een nieuw jaar, dus 2024, worden meestal vanaf november 2023 gepubliceerd. Dit geeft de mensen de kans om van verzekering te wisselen. Vooral kerngezonde mensen kiezen vaak voor slechts een basisverzekering. Maar het kan zijn dat bepaalde vergoedingen in de basisverzekering in 2024 wegvallen of verlaagd worden. Bovendien weet je niet of de implantlenzen van de allerhoogste kwaliteit zijn. Ga je echter van het allerbeste uit, dan moet je het heft in eigen handen nemen. Dit kan alleen maar als je zelf betaald. Nu zullen de prijzen voor geneeskundige ingrepen zeker stijgen t.o.v.  2023. In Turkije worden de beste implantlenzen tegen zeer voordelige prijzen aangeboden. Maar ook hier zullen de prijzen in 2024 wel gaan stijgen. Dan misschien dit jaar nog naar onze kliniek in Istanbul gaan en genieten van de lage prijzen?