Onze wereld is in een korte tijd een kleine wereld geworden. Waar vroeger dagen, soms weken voor nodig waren om naar een ander wereld deel te reizen, kunnen we nu dankzij moderne verkeersmiddelen in een enkele dag de wereld rondreizen. Er is niet alleen de technische mogelijkheid verre reizen te ondernemen, staaroperatie in Turkije maar het financiële aspect is tegenwoordig vaak ook voorhanden. Soms gaan mensen voor hun eigen gezondheid naar bijvoorbeeld Turkije in plaats van het boeken van een vakantie. Nu kan men zich afvragen of een dergelijke stap wel nodig is, omdat de gezondheids zorg in Nederland best op een behoorlijk niveau staat.

Ingreep in het buitenland

Toch gaat het niet alleen om het niveau van de gezondheidzorg. Er is meer waarom sommige mensen naar het buitenland gaan voor een medische ingreep. Soms is de wachttijd van een ingreep voor sommigen te lang. Men wil dan direct geholpen worden. Ook kan het zijn dat een ingreep in Nederland niet datgene biedt wat men wenst. We kunnen dan denken aan een staaroperatie. Bij de basisverzekering wordt meestal niet de meest uitgebreide behandeling vergoed. De keus wordt door de ziektekostenverzekering gemaakt. Natuurlijk kan men door zelf een bedrag bij te betalen een wat meer geavanceerde implant lens laten plaatsen.

Is een Staaroperatie in Turkije niet erg omslachtig?

Het is maar de vraag of een persoon die slecht ziet, optimaal geholpen wordt in Nederland. Allereerst is het onmogelijk om zonder een verwijzing van de huisarts naar de oogarts te gaan. Zelfs bij een verwijsbrief naar een oogarts zal men niet meteen bij de oogarts aan het bureau kunnen zitten. Meestal is het eerste bezoek gepland bij een optometrist. In dit woord is een verwijzing te vinden naar wat de optometrist doet. Hij meet de waarden die van belang zijn voor het goed kunnen zien. Zijn bevindingen zijn leidinggevend voor de volgende stap, nl het consult bij de oogarts. Maar wat nou als de optometrist zegt in zijn verslag dat de patiënt best nog met een bril met grote sterkte vooruit kan? Dan is een staaroperatie in Nederland nog niet mogelijk.

Staar operatie

Mensen die niet nog een jaar of zo met een of meer brillen door het leven willen gaan, kunnen dan kiezen om via het zelf bekostigen van een deel, soms de totale kosten, een staaroperatie te laten uitvoeren. Deze hele lange weg is voor sommige mensen te omslachtig. Zij willen zelf uitmaken op welk moment zij een staaroperatie willen ondergaan. Soms is er sprake van een ernstige vorm van staar, soms is dat wat minder. Het komt zelfs voor dat mensen genoeg hebben van een bril of van het aanbrengen van contactlenzen. Na dit alles rijst de vraag of de simpele stap om naar Turkije te gaan en daar direct geholpen te worden bij de verwezenlijking van een staaroperatie niet veel eenvoudiger is

Wat komt er kijken bij een staaroperatie in Turkije?

Nu we gezien hebben dat een reis naar Turkije om een staaroperatie te ondergaan heel eenvoudig is, komt de vraag naar voren hoe dit dan in de praktijk zal gaan. Allereerst moet er naar de zelfstandigheid van de patiënt gekeken worden. Mensen die veel reizen en welbespraakt zijn zullen niet koud of warm worden om naar het buitenland te gaan om daar een operatie te ondergaan. Toch zal zeker bij wat onzekere mensen een begeleider welkom zijn. Niet vergeten moet worden dat elke operatieve ingreep met spanning gepaard zal gaan. Dus is het fijn dat een aantal zaken uit handen van een onzekere patiënt genomen worden. De eerste stap is de reis. Deze is naar Turkije eenvoudig te boeken, want er vliegen dagelijks via diverse maatschappijen behoorlijk wat vluchten naar Istanbul.

Reis naar Turkije

De kliniek, en zeker de onze, neemt vanaf het moment van landen de touwtjes in handen. U wordt afgehaald door onze taxi en naar Uw hotel gebracht. Zelf kan de patiënt ook een hotel uitkiezen, maar dan moet het wel in het staddeel zijn waar onze kliniek ligt. Het ophalen bij het hotel en het terugbrengen van de cliënt wordt zonder kosten door ons gedaan. . Alles bij elkaar genomen is het een eenvoudig proces om bij onze kliniek aan te komen. Blijft over de ingreep, de plaatsing van de implant lenzen.

De staaroperatie in Turkije in detail

De eigenlijk plaatsing van de implantaat lenzen gebeurt in een week tijd. De dag van aankomst krijgt de patiënt alle rust om te acclimatiseren. De dag erna komt onze taxi de patiënt ophalen waarna hij na begroeting en een rustig kennismaking gesprek, allerlei noodzakelijke onderzoeken ondergaat. Hierna volgt een gesprek met de oogarts waarin de uitslagen van het oog onderzoek uitgebreid besproken worden. In het voortraject heeft men al vaak een keus gemaakt voor wat betreft het soort lens men wenst. Meestal zal deze wens gehonoreerd worden. Soms moet er echter een detail veranderd worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als er hoge astigmatisme geconstateerd wordt.

Organisatie van de kliniek

Na de plaatsing van de eerste lens gaat men terug naar het hotel om te rusten en frequent het oog te druppelen. De dag erna is er controle. En weer een dag later volgt de implantatie van de lens in het tweede oog. Hetzelfde procedé wordt gevolgd als bij de plaatsing van de eerste lens. De dag erop is er weer een nacontrole en daarna kan de terugreis beginnen. Van belang is dat men de juiste druppels op de juiste tijden gaat gebruiken bij thuiskomst. Zou er iets misgaan dan hebben we een adres in Nederland waar U terecht kunt om het probleem op te lossen. De ingreep zelf duurt tussen de 7 a 10 minuten per oog. En belangrijk is, dat de hele ingreep om beide ogen van nieuwe eerste klas lenzen te voorzien in een week tijd afgerond is!