Staaroperatie Kosten! We leven in een tijd waarin we allemaal nieuwsgierig zijn naar de kosten van aangeboden diensten en producten. Soms is er een werkelijk ontelbare hoeveelheid informatie die over bepaalde producten of diensten over ons wordt uitgestort.  Via televisiereclame, of pop-ups op internet, of mooie reclame praatjes en plaatjes in kranten en tijdschriften, lijkt er soms geen einde te komen aan dit soort, vaak ongevraagde informatie. Wat ook wel gedaan wordt om specifieke informatie te krijgen, is het raadplegen van iemand die persoonlijk van de bewuste dienst of het product gebruik heeft gemaakt.

Gebruik maken van diensten

Dit soort informatie zal natuurlijk heel persoonlijk gekleurd zijn. Soms in positieve zin of soms in negatieve zin. Denk maar aan iemand die iets gekocht heeft, en na een tijdje merkt dat er toch iets mis is met het gekochte product. Dan kan het ook nog gebeuren dat je van een dienst gebruik hebt gemaakt, maar dat er op de nota zaken vermeld staan waarvan je niet eens wist dat die met het geleverde te maken hadden.

Ziektekosten en staaroperatie kosten

staaroperatie kosten Wat betreft ziekte kosten, is het niets anders gesteld als bij andere aangeboden diensten. Natuurlijk denken veel mensen dat kosten van medische behandelingen allemaal vergoed worden door de ziektekostenverzekeringen. Dit is niet het geval. We kennen immers het eigen risico. Dus ondanks een volksverzekering tegen ziektekosten, dient men toch eerst een bepaald bedrag zelf te betalen alvorens de verzekering de betaling van deze kosten overneemt. Daarnaast zijn er bepaalde aandoeningen die soms wel en soms niet voor vergoeding in aanmerking komen. Een voorbeeld dat bij bijna iedereen wel bekend zal zijn, is de vraag of het corrigeren van slecht kunnen zien voor een vergoeding in aanmerking komt.

Vergoeding behandeling

Bij de beantwoording van deze vraag komt de volgende clausule om de hoek kijken: is er sprake van een medische noodzaak! Als het antwoord op deze vraag bevestigend is, dan worden de kosten van een ingreep vergoed, is het antwoord ontkennend dan zal men de kosten zelf moeten betalen. Trouwens, bij de conclusie medische noodzaak, zijn er soms ook bepaalde beperkingen gesteld aan de bewuste ingreep. Zo kan het voorkomen dat bij staaroperaties de keus voor implant lenzen niet volledig vrij is.

Factoren in verband met Staaroperatie kosten

Er is geen enkele medische ingreep die geen kosten met zich meebrengt. Een dooddoener zal men zeggen. Maar wat hier bedoeld wordt, is dat er twee kanten aan het begrip kosten zitten. Ten eerste behoren daartoe de arts die de ingreep verricht, en het ziekenhuis waar de ingreep plaats vindt. Aan de andere kant is er degene die de ingreep ondergaat. In Nederland wordt het begrip ”medische noodzaak” gehanteerd als het om behandelingen gaat die noodzakelijk zijn om de gezondheid van die bewuste patiënt intact te houden of te herstellen. Het hier genoemde voorbeeld heeft betrekking op de wens om een staaroperatie te ondergaan. Deze noodzaak om deze wens te vervullen, zal in eerste instantie door de huisarts worden beoordeeld.

Afspraak met de oogarts

Daarna volgt een afspraak met een oogarts, alhoewel vaak genoeg een optometrist het vervolgonderzoek naar de noodzaak verricht. Is bij deze consultatie ook de noodzaak aangetoond, dan volgt het verdere onderzoek bij de oogarts. Maar nu komt het belangrijkste aspect van het vervolgtraject. Heeft de patiënt de keus om een soort lens te kiezen? Meestal zal dit niet het geval zijn in Nederland. De arts zal een lens gebruiken die voldoet aan de normen die door de ziektekostenverzekering gesteld zijn. Deze normen kunnen per soort verzekering en per ziektekostenpolis verschillend zijn. Zo zijn er staaroperaties waar de standaard mono focale implantlens door de ziektekostenverzekering vergoed wordt. Is de patiënt daar niet mee tevreden dan zal een eigen bijdrage betaald moeten worden. Er zijn ook aanvullende verzekeringen op de markt die meer keus bieden, bijvoorbeeld worden dan bi- focale lenzen vergoed.

Zelf de kosten van een staaroperatie betalen

Wanneer men het niet eens is met de aangeboden behandeling inclusief het soort implantlens zullen de kosten voor de patiënt zelf zijn. Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. Stel, de patiënt heeft ouderdom staar, de verzekering vergoed slechts een Mono-focale lens. Daar is de patiënt niet tevreden mee, want een Multi-focale, in dit geval nemen we een Tri-focale lens wordt gewenst. Ook wil deze patiënt een bepaald merk lens hebben. De oplossing zal zijn dat dit wel mogelijk is, maar dat de kosten voor de patiënt zijn. Deze patiënt kijkt dan naar zijn budget en besluit een kliniek in Turkije te kiezen.

Vergelijking prijzen van lenzen

Na vergelijking van prijzen en merken lens, is de conclusie dat de prijzen van bepaalde lenzen in Turkije stukken lager zijn dan in Nederland. Soms heeft men in Turkije voor hetzelfde merk en soort lens, bijna twee ogen voorzien van implantlenzen, terwijl in Nederland ongeveer één lens voor dit bedrag geïmplanteerd zou kunnen worden. Natuurlijk is dit een ruwe schatting. Waarschijnlijk zullen mensen die volledig willen genieten van een optimaal werkend stel “ogen”, – dus scherp kunnen zien zowel in de verte, als voor kortbij en zelfs voor computerwerken zonder bril-, vaak kiezen om in een week tijd hun gewenste implant lenzen via een staaroperatie in Turkije te laten aanbrengen.