Trans PRK kosten

Ooglaser methodes

Trans PRK kosten Er bestaan diverse ooglaser methodes die door artsen gebruikt kunnen worden. Globaal genomen kennen we de Lasek methode die al sinds eind jaren 1980 gebruikt wordt. Dan kennen we de Lasik methode die vanaf 1992 in gebruik genomen werd. En als laatste is er de Smile methode, vanaf het jaar 2006. Ooglaseren helpt bij alle drie methodes om je goed te kunnen laten zien, zodat een bril of contactlenzen overbodig worden. De ontwikkeling van het ooglaseren heeft te maken met het perfectioneren van deze medische ingreep. Daardoor werd het ook mogelijk ogen te laseren die bij de eerst gebruikte technieken niet in aanmerking voor deze behandeling kwamen. Zo is de dikte van het hoornvlies soms aanleiding geweest om niet tot ooglaseren over te gaan. We zien tevens dat onder andere bijwerkingen als irritatie en de duur van het zichtherstel positief veranderd zijn als gevolg van de nieuwere technieken.

De trans PRK-methode

De Trans PRK-methode, photorefractieve keratectomie, is een éénstaps incisie-vrije methode. Het horen van het woord laserbehandeling zal misschien angst kunnen oproepen. Vaak wordt bij het woord laser gedacht aan hitte. Dat is bij de ooglaser methode absoluut niet het geval. Bij de Trans PRK-methode wordt gebruikgemaakt van koel ultraviolet licht. De energiepulsen van dit laser licht doen het werk dat anders door het chirurgisch instrument verricht wordt. Er komt bij deze methode dus geen instrument aan je ogen. Het grote voordeel van deze methode is dat ook mensen met een dun hoornvlies hun ogen kunnen laten laseren. Ook kunnen zowel plus als min afwijkingen gecorrigeerd worden. Zoals bij alle medische ingrepen worden de ogen uitgebreid onderzocht om te kijken of deze methode de beste is voor de patiënt. Net als bij andere oogbehandelingen gebruikt de arts druppels om de ogen te verdoven voor de ingreep begint.

De plus en min punten van de Trans PRK-methode

Er zijn bepaalde plus en min punten verbonden aan de Trans PRK-methode verbonden. Een ervan is dat ook personen met een dun hoornvlies behandeld kunnen worden. Omdat de hele ingreep door een geavanceerde Excimer laser uitgevoerd wordt, zijn menselijk fouten bij de ingreep uitgesloten. Deze methode heet dan ook de no-toch methode, letterlijk vertaald, de niet-aanraak methode. De ingreep duurt maar een dertigtal seconden per oog. Eerst wordt het epitheel verdampt. Daarna wordt het hoornvlies bewerkt. De epitheel laag groeit vanzelf binnen een paar dagen terug. Na de behandeling is het mogelijk om contactsporten, zoals worstelen of boksen uit te oefenen.  Er zijn misschien een paar wat minder prettige bijwerkingen. “Misschien” omdat sommige personen deze bijwerkingen nauwelijks als een nadeel zien. Zo is het mogelijk dat je last hebt van branderige ogen na de ingreep. Ook het gewenste zicht kan soms iets langer op zich laten wachten dan die bij andere technieken.

Trans PRK kosten

De Trans PRK kosten behoren tot de minst dure ooglaser ingrepen. Meestal zijn de kosten van deze behandeling in Nederland voor rekening van de patiënt. Er zijn enkele zorgverzekeraars die tien procent van een ooglaserbehandeling betalen. Het lijkt er dus op dat ooglaseren een dure grap is. Natuurlijk is het te betalen bedrag een flinke kostenpost. Maar je moet ook kijken naar de totale tijd waarin je deze kosten moet plaatsen. Je hebt jarenlang uitstekend kijkgenot van de behandelde ogen. Al die tijd heb je geen brillen nodig. Je kunt zonder overdrijving zeggen, dat je na een paar jaar al voordeliger uit bent in vergelijking met de te maken kosten van brillen. Een belangrijk facet is dat het bij bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld zwemmen, prettig is zonder bril te kunnen leven. Wil je echt goedkoop genieten van deze behandeling? Je zult positief versteld staan van de prijzen van onze kliniek in Turkije.