Trans PRK-ooglaser

Ooglaser

Een ooglaser is een medisch apparaat. Er zijn veel soorten lasers. Ze worden gebruikt om precisie metingen te verrichten. Ook in diverse takken van de geneeskunde wordt een laser gebruikt om een operatie uit te voeren. Een laser is een lichtbron die een smalle coherente lichtstraal uitzendt. In de loop der jaren is de laser ontwikkeling snel gegaan en niet meer weg te denken in bijvoorbeeld de oogheelkunde. Waar vroeger bijvoorbeeld een mesje of schaar gebruikt werd, is nu de laser die gebruikt wordt in velerlei medische apparatuur. Zonder een mesje te gebruiken kan de ooglaser het hoornvlies de juiste kromming geven. Door dit proces zullen de binnenvallende lichtstralen precies op het netvlies vallen. Zo kan men na de behandeling weer scherp zien. De ontwikkeling heeft in de loop der tijd gezorgd voor diverse soorten ooglasers. Als patiënt kan men nu kiezen welke laserbehandeling genomen zal worden.

Ooglaser behandelingen

Er zijn diverse soorten ooglaser behandelingen. De oppervlakte en de diepte behandelingen. Beide behandelingen hebben als doel de plaats van het oog te bereiken waar de sterkte correctie zal plaats vinden. De oppervlakte methode is de gangbare methode. Deze methode is het oudst en heeft heel goede betrouwbare resultaten. Zoals de naam al zegt, vindt de correctie plaats aan het oppervlak van het hoornvlies, de buitenste kant van het hoornvlies. Deze laag, het epitheel, wordt handmatig of lasergestuurd verwijderd. Dit laagje herstelt zich na de laserbehandeling binnen enkele dagen. Deze techniek wordt toegepast als het hoornvlies te dun is om door middel van andere technieken behandeld te worden. Ook bij bepaalde oogafwijkingen wordt deze techniek gebruikt. De diepte behandelingen gaan direct naar de plaats van het hoornvlies waar de oogvorm aangepast moet worden, het stroma. In beide behandeltechnieken zijn weer enkele varianten te vinden die toegepast kunnen worden.

De Trans PRK-ooglaser

De Trans PRK-ooglaser techniek behoort tot de diepte behandelingen. Er zal eerst een grondig onderzoek verricht worden naar de fysieke gesteldheid van de patiënt. Daarna volgt er een onderzoek aan de ogen. De uitslag wordt met de patiënt besproken. Hierbij worden de mogelijkheden meegedeeld die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De oogarts en de patiënt beslissen samen welke techniek gebruikt gaat worden. De TransPRK methode is een no-touch methode. Dit wil zeggen dat de laser de complete ingreep zal verrichten. De ogen worden niet door bijvoorbeeld een mesje aangeraakt. De laser zorgt in ongeveer 30 tot 60 seconden voor een totale ingreep die het oog de gewenste sterkte bezorgt. Het hele proces duurt wel wat langer namelijk rond twee tot drie uur. Er moeten immers wat handelingen vooraf verricht worden. De ogen worden eerst met druppels verdoofd en daarna vindt in de behandelkamer het laseren plaats.

De voor- of nadelen van TransPRK behandeling

Er zijn naar gelang de patiënt voor- of nadelen verbonden aan een TransPRK behandeling.  Dit wil zeggen dat de TransPRK behandeling wel geschikt is en een ander minder of juist niet.  Het gaat er om dat het zicht via een optimaal proces de juiste sterkte gegeven wordt. Een groot voordeel is dat de Trans PRK-behandeling volledig pijnloos is. Deze techniek zal vooral bij een dunner hoornvlies toegepast kunnen worden. Mensen met droge ogen hebben ook baat bij deze ooglaser behandeling. Deze methode wordt aanbevolen voor sporters die te maken hebben met fysieke contacten in hun sport. Verder wordt deze techniek toegepast als een andere diepte behandeling als Intra Lasik niet mogelijk is. Echte nadelen van de TransPRK behandeling op zich zijn er niet. De hersteltijd zal wat langer duren dan bij andere technieken het geval is. Soms is er napijn en moeten oogdruppels gebruikt worden.