Trifocale implant lenzen Review

Implantlenzen

Implant lenzen zijn een medisch hulpmiddel. Er zijn meer medische hulpmiddelen die bepaalde tekortkomingen van het menselijk lichaam, soms deels, herstellen. Sommige van deze hulpmiddelen zijn al best oud. Dat wil zeggen zijn al langer in gebruik. Er is ook een verschil te zien bij medische hulpmiddelen. Nu het onderwerp ogen hier besproken wordt,kan er met recht gezegd worden dat er al heel lang middelen bestaan om het zien te verbeteren. Het oudste hulpmiddel om goed te kunnen zien is de bril. Hoewel dit hulpmiddel al lang bestaat, wordt het nog steeds massaal gebruikt. Er moet dan wel bij gezegd worden dat de primaire functie van de ogen nog intact is. Wel is het zo dat de bril een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Als een bril of een contactlens niet meer helpt om te kunnen zien, is een ander hulpmiddel nodig. En dat is de implant lens.

Een orgaan vervangen

Het is werkelijk wonderbaarlijk dat in onze tijd organen vervangen kunnen worden. Voorbeelden zijn de nier- en de harttransplantaties. Mensen staan er vaak niet bij stil wat voor ontdekkingen gedaan moesten worden om bijvoorbeeld een hart te vervangen. Zo is het ook gesteld met de ooglens vervangen. Hiervoor was het nodig om de structuur en werking van het oog nauwgezet in kaart te brengen. En een van de ontdekkingen was dat bijvoorbeeld bij glaucoom de eigen ooglens weggehaald kon worden. Een kunstlens kan dan het werk van de eigen ooglens verrichten. Bedenk ook eens dat het noodzakelijk was om te weten hoe de natuurlijke lens in het oog bevestigd was. Namelijk in het lenszakje. En dat lenszakje kon gebruikt worden om er de kunstlens in te zetten. Ook de kwestie van het verdoven van het oog en het weghalen van de eigen lens moest goed in beeld gebracht worden.

Soorten lenzen

Er bestaan tegenwoordig diverse soorten implant lenzen. De ontwikkeling hiervan heeft het mogelijk gemaakt dat de mogelijkheden van de eigen ooglenzen heel dicht benaderd worden. Het gaat dan om het goed zien op diverse afstanden. Om goed van kortbij maar ook van veraf te kunnen zien moesten de kunstlenzen een ontwikkeling doormaken. Zo zijn er monofocale lenzen maar ook trifocale lenzen. Eigenlijk is voor de laatste soort de term multifocale lens wat preciezer. Net als bij brillenglazen monofocale lenzen en multifocale lenzen bestaan, is dat ook zo bij de trifocale implantlenzen. Vaak kunnen mensen niet goed zien van kortbij of van veraf. De ooglens wordt door het brillenglas geholpen om scherp te kunnen zien. Zo is het in wezen ook met de trifocale implantlens. Deze lens zorgt voor een scherp zicht op alle afstanden. Het niet meer werken van de eigen ooglenzen door bijvoorbeeld ouderdomsstaar, wordt door deze lens volledig hersteld.

Review

Een review is een beoordeling van of ervaring met producten of diensten. Het zal duidelijk zijn dat echte reviews bedoeld zijn om geïnteresseerden in een dienst of product informatie te geven. Deze kan zowel positief, negatief of neutraal zijn. Er bestaan onafhankelijke sites en sites van de aanbieders. In de reviews kan het gaan over het verloop van de lensimplantatie. Verliep deze soepel en was het resultaat prima. Was er ondanks verdoving pijn, of ging er iets mis? Ook het contact met de medische staf kan onderwerp zijn van een review. Werd je als een echte gast behandeld. Was de sfeer te zakelijk en werd je als een nummer behandeld? Er moet wel gezegd worden dat er soms kleinigheden uitvergroot worden. Het is ook wel verstandig om de reviews zowel op de sites van de behandelaar als ook de onafhankelijke sites te bekijken, dat geeft een goede basis voor de te nemen beslissing.