Trifocale lens Turkije

Lens

Een lens is een doorzichtig voorwerp. Het is gemaakt van glas, maar soms ook van een heldere kunststof. Er kan een heleboel gezegd worden over lenzen. Hier gaat het over lenzen die zich in onze ogen bevinden. Deze lenzen zijn door ons eigen lichaam gemaakt. Dus zijn het geen lenzen van glas of kunststof. Ze zijn te vinden achter het hoornvlies en voor het glasachtig lichaam. Het is deze lens die ervoor zorgt dat de lichtstralen die we opvangen zodanig gebroken worden dat ze precies op het netvlies vallen. Dit netvlies bevindt zich aan de achterkant van het glasachtig lichaam. Hier zijn ook de zenuwen te vinden die ervoor zorgen dat de opgevangen beelden naar de hersenen gebracht worden. Het bijzondere van onze ooglens is dat ze kan accommoderen. Dit wil zeggen dat de lens platter of boller gemaakt kan worden. Dit is nodig om scherpe beelden via het netvlies naar de hersenen te brengen.

Lensimplantatie

Wanneer het zicht minder scherp wordt, kan overwogen worden om te kiezen voor implantlenzen om scherp te kunnen blijven zien. Deze keus kan voor veel mensen een mooie oplossing zijn indien ze zonder veel gedoe langdurig verlost willen zijn van problemen met de achteruitgang van het zicht. Immers, hulpmiddelen als brillen en contactlenzen vereisen dagelijks aandacht. Ook zal er periodiek tijd besteedt moeten worden aan deze hulpmiddelen om hun werking te controleren. Er is wel een verschil tussen de implantlens en de eigen ooglens. De implantlens is gemaakt van een soort kunststof, zoals bijvoorbeeld siliconen. Deze lens zal de plaats innemen van de lichaamseigen lens die verwijderd wordt. De implant lens komt in het leeggemaakte lenszakje. Duidelijk zal zijn dat het accommodeer vermogen door de implant lens niet mogelijk is. Indien toch op meerdere afstanden scherp zicht gewenst wordt, zal de implantlens bestaan uit een bifocale of trifocale lens.

De trifocale lens

De trifocale lens wordt ook wel een multifocale lens genoemd. Echter, zowel bij monofocaal als bifocaal en trifocaal zal het duidelijk zijn wat de ingebrachte lens voor mogelijkheden biedt. Monofocaal duidt op scherp zicht op één afstand. Bifocaal op twee afstanden en trifocaal op drie afstanden. Bij monofocale lenzen is er de keus om te kiezen voor scherp zicht van kortbij of veraf. Bij de niet gekozen afstand zal een bril nodig zijn om scherp te kunnen zien. Dit probleem is er niet bij bifocale lenzen. Maar deze lens geeft geen scherp beeld op de middenafstand. Een zicht dat de kwaliteit van de eigen ogen het best benaderd, wordt gekregen door de trifocale lens, vaak ook de multifocale lens genoemd. De kwaliteit van de implantlenzen is zodanig dat er een leven lang goed mee gekeken kan worden. Ouderdomsstaar zal wel optreden bij de natuurlijke ooglens, maar niet bij implantlenzen.

Trifocals implantlenzen in Turkije

Trifocale implant lenzen kunnen zeker geplaatst worden in Turkije. Onze kliniek in Istanbul zal een voordelige mogelijkheid bieden om deze lenzen te laten inbrengen. Over het algemeen is het moeilijk voor bijna iedereen om een goede afweging te maken of een ingreep zoals het plaatsen van implantlenzen in Turkije wel een goede keus is. Allereerst zijn de prijzen van de trifocale lenzen een stuk goedkoper in onze kliniek. Soms is het zo dat het prijsvoordeel tussen de vijftig en bijna honderd procent ligt. Dan komt ook nog de zorg voor het vervoer en verblijf in Istanbul aan de orde. Angst dat hierbij iets mis zou kunnen gaan, is absoluut niet nodig. Vanaf de luchthaven tot en met het hotel en de kliniek wordt het vervoer door ons geregeld. Een zeer belangrijk punt betreft de kwaliteit van de trifocale lenzen bij ons. Elke implant lens is voorzien van een certificaat van oorsprong. Wij implanterenalleen de beste merken.