Vision Ooglaseren! Ogen waarmee we kunnen zien, een van de vijf speciale zintuigen! Heel belangrijk voor ieder van ons. De werking van onze zintuigen is uitgebreid onderzocht en heeft geleid tot een aantal opzienbarende resultaten. We weten nu heel goed hoe de werking is van onze zintuigen. Deze kennis is van belang bij, onder andere, het geven van adviezen om de gezondheid van de zintuigen te waarborgen. We krijgen waarschuwingen van artsen om, bijvoorbeeld, niet in direct zonlicht te kijken. Doen mensen dat toch, dan bestaat er een grote kans op onnodige schade aan het goed kunnen zien. Zo ook krijgen mensen adviezen om niet continu naar keiharde muziek te luisteren.

Overbelasting van zintuigen

Regelmatige bezoekers aan muziekfestivals kunnen ernstige gehoorschade oplopen. In het kort komt het erop neer dat regelmatige overbelasting van onze zintuigen tot soms wel onherstelbare schade kan leiden. Dit geldt met name voor het horen en het zien. Ook van nature, dus door de ontwikkeling van een bepaald autonoom proces, kan een zintuig minder goed gaan functioneren.

Waar biedt Vision Ooglaseren geen oplossing voor?

Een van de zintuigen die tijdens ons leven achteruitgaan zijn de ogen waarmee men kan zien. Dit achteruitgaan door het ouder worden is echter niet de enige oorzaak van het minder goed kunnen zien. Reeds vroeg in het leven kunnen de ogen bij sommige kinderen al niet meer zo goed werken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat kinderen op de lagere school een brilletje op hun neus hebben. Hier zien we dus een extern hulpmiddel dat gebruikt wordt om goed te kunnen zien. Waarom extern? Simpelweg omdat het apparaat niet permanent in het oog opgenomen is. De visie zal weer afnemen wanneer de bril afgezet wordt.

Zomer vakantie

De natuur heeft deze kinderen helaas niet de ogen gegeven waarmee ze alles scherp kunnen zien. We hebben nu twee oorzaken van slecht zien genoemd die niet te wijten zijn aan het eigen gedrag. Toch kan het zijn dat onbedoeld het eigen gedrag wel kan leiden tot oog problemen. Neem nu de zomer en vakantie met allerlei leuke bezigheden voor kinderen. Ze gaan lekker naar zee, een zwembad of waterplas om te zwemmen. Heel prettig om elkaar vol te spatten met water, te duiken en dan druipend weer het water uit. Helaas is de kwaliteit van het zwemwater niet altijd in orde. Bacteriën kunnen dan infecties veroorzaken die soms schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de ogen. Meestal zal in een dergelijk geval de hulp van een oogarts ingeroepen worden om het probleem te verhelpen.

Waar biedt Vision Ooglaseren wel een oplossing voor?

Vision Ooglaseren “Wat is de visie van U voor dit probleem?” Deze vraag wordt dagelijks ontelbare keren gesteld. Het woord visie heeft wel iets met zien te maken, maar dan in de figuurlijke betekenis. Als we visie of Vision letterlijk nemen duiden we op een fysieke activiteit. Het gaat dan over het gebruik maken van de ogen. We zien hierin een afleiding van het Franse woord “voir”, hetgeen kijken of zien betekent. In Frankrijk horen we vaak “au revoir” bij het afscheid nemen. Nu zal het misschien duidelijk worden dat de het woord vision in samenhang met laseren een bepaalde betekenis moet hebben. Laseren is een techniek die gebruikt wordt om het zien met onze ogen te verbeteren.

Kiezen voor een kunstlens

Zoals hiervoor al opgemerkt werd, is een van de eerste hulpmiddelen om het zien te verbeteren, het gebruik maken van een bril. Bij het ouder worden krijgen kinderen steeds meer een eigen kijk op hun leven. Bepaalde dingen vinden ze leuk of prettig, andere zaken roepen weerstand op. Zo kan het gebeuren dat tieners tegen de ouders zeggen dat de bril verleden tijd is. Een kunstlens wordt gekozen. Hiermee kunnen ze bij het sporten, studeren en shoppen lekker zonder die, in hun opinie, lastige bril. Nog een aantal jaren later, wanneer hun ogen de uiteindelijke vorm hebben aangenomen, de groei is eruit, willen ze af van het steeds weer kopen van kunstlenzen. Ook het steeds moeten inzetten van de lenzen, en het soms hebben van droge ogen, wordt als te lastig beschouwd en dan wordt er gekozen voor het laseren van de ogen!

Is de Vision Ooglaseren behandeling zwaar?

Natuurlijk niet, kunt U deskundigen horen zeggen. Want het gaat niet om een volledige verdoving, met een urenlange ingreep in de ogen. In de loop der jaren is op het gebied van medische ingrepen om het zien te verbeteren, grote vooruitgang geboekt. Het is zelfs zo, dat men praktisch niet merkt dat er een behandeling aan de ogen plaats vindt. Angstige patiënten zullen na de ingreep verklaren dat hun angst voor het laseren helemaal overbodig was. Het voortraject gaat vooral om het psychische aspect van de behandeling, het duidelijk uitleggen wat er gaat gebeuren. Deze info kan meestal onzekerheid en angst die bij een patiënt zou kunnen bestaan, praktisch geheel wegnemen.

De behandeling van de ogen

Een belangrijk onderdeel in het voor traject, is zeker ook het onderzoek van de ogen. De arts zal niet zomaar aannemen dat de door U genoemde afwijking in het zien, honderd procent juist is. Vandaar dit uitgebreide voor onderzoek. Daarna volgt de behandeling van de ogen, waarbij de vraag gesteld kan worden of de ingreep pijnlijk is. Het antwoord is simpel, namelijk nee, helemaal niet. De ogen worden verdoofd met een paar druppels en daarna neemt de patiënt op de behandelstoel plaats.

Proces van de behandeling

Er wordt verzocht met een oog naar een bepaald punt in het laserapparaat te kijken en even later is de laser ingreep voltooid. Dit proces wordt daarna precies zo uitgevoerd bij het andere oog.  Daarna krijgt men een nabespreking waarbij onder andere verteld wordt hoe de ogen de eerstvolgende tijd te behandelen. En al heel snel na de laserbehandeling lijkt het of de ogen herschapen zijn! Het Vision oog laseren brengt veel “kijk” plezier bij de behandelde personen!