Wat is een cataractoperatie

Wat is een “wat” vraag

Wat is een “wat” vraag? Er zijn natuurlijk heel veel vragen die gesteld worden wegens onbekendheid met een bepaald onderwerp. Andere vragen kunnen beginnen met hoe. Bijvoorbeeld “hoe” kan dat. Of een “waar” vraag, als een locatie onbekend is. Het is duidelijk middels het vragend woord waar de vraag over gaat. Zo is een wat vraag bedoeld om inhoudelijke informatie te krijgen. Deze inhoudelijke informatie kan duidelijke gegevens opleveren als de vraag gesteld wordt aan een deskundige op het gebied waar de vraag over gaat. Zo is het in de medische sector heel belangrijk om een geplande operatie duidelijk uit te leggen aan de patiënt. Het is wel jammer dat deze uitleg soms op maar een niveau gegeven wordt. Hiermee is bedoeld dat er te weinig gekeken wordt naar de persoon die de informatie graag uitgelegd wil horen. Snapt men als vragensteller het antwoord niet, vraag dan door.

Cataract

Cataract is een woord dat door deskundigen meer gebruikt wordt dan de leek. Er zijn heel veel ziektes of aandoeningen die met moeilijke begrippen aangeduid worden. Als voorbeeld kan men COPD noemen. Deze aandoening komt heel veel voor. Maar de meeste mensen hebben geen flauw begrip wat er achter deze aandoening schuil gaat. Het is in feite een verzamelnaam voor aandoeningen aan de luchtwegen of longen. Er vallen hier diverse aandoeningen zoals astma onder. Cataract is een woord dat duidt op de aandoening staar. Dit zal bekender zijn dan cataract. Het is wel zo dat staar eigenlijk nog niet precies de aandoening weergeeft. Er bestaan namelijk twee soorten staar, grijze en groene staar. De grijze staar is cataract en de groene staar wordt glaucoom genoemd. Het zal duidelijk zijn dat deze twee namen ook twee verschillende oogaandoeningen aanduiden. De naam staar is niet voldoende om duidelijkheid te verschaffen.

Is Cataract ernstig

Is cataract ernstig, kan met ja beantwoord worden. Maar ook met nee. Waarom ernstig? Onze ogen zijn een kostbaar zintuig. Het zorgt voor een heel goed contact met de buitenwereld. Doe maar eens de ogen dicht, en probeer dan maar van bijvoorbeeld de voordeur naar de slaapkamer te lopen. Ook al heeft men dit al vaak gedaan, toch zal het niet zo vlot verlopen. Maar ook het genieten van prachtige landschappen, schilderijen of gewoon andere mensen, krijgt door de ogen een extra dimensie. Zonder een medische ingreep gaat dit alles verloren bij het verlies aan zicht door staar. Aan de andere kant is het ook weer niet zo ernstig. Want de oogziekte cataract kan tegenwoordig heel goed behandeld worden. Deze behandeling zorgt ervoor dat slecht zicht of zelfs blindheid voorkomen kan worden. Dit zou in het verre verleden niet mogelijk zijn geweest. Dit soort medische vooruitgang is echt een zegen voor miljoenen mensen.

Cataract behandelen

Zoals gezegd is cataract een aandoening die de oorzaak kan zijn voor heel slecht zicht. Men zou bijna kunnen zeggen deze aandoening leeftijd gerelateerd is. Meestal zal het begin van de cataract aandoening tussen de 50 en 65 jaar liggen. De ooglens wordt vertroebeld. Dit woord geeft al aan dat iets niet meer duidelijk of scherp waarneembaar is. Vergelijk het met troebel water. We zwemmen liever in mooi helder water, dan in vies troebel water! Aangezien de aandoening alleen de ooglens betreft, is een behandeling van cataract op dit onderdeel van het oog gericht. Door de vertroebeling zullen de lichtstralen niet meer goed op het netvlies terecht komen. En als dat gebeurt, zal er ook geen scherp, duidelijk beeld van de buitenwereld ontstaan. De gebruikte methode om het zien weer optimaal te maken is de oude lens vervangen door een kunstlens. Een bril is geen optie omdat de ooglens niet meer goed functioneert.