TPRK

TPRK

Voordat we het onderwerp Wat zijn de voordelen van de TPRK methode bespreken, zullen we ons eerst bezig houden met de inhoud van het letterwoord TPRK. Daarna gaan we kijken naar de manieren waarop het oog laseren wordt uitgevoerd in de praktijk en zullen we na de uitleg onze voorkeur uitspreken. Er zijn letterwoorden die we bijna niet tegenkomen in het dagelijkse leven. Voorbeelden als KNMI roepen bij ons meteen de associatie met een weer instituut op. Bij het horen van TBC of nog korter TB, weten we direct dat de ziekte tuberculose bedoeld wordt. Bij TPRK is betekenis waarschijnlijk niet direct duidelijk. Deze letters verwijzen naar Trans epitheliale Photo Refractieve Keratectomie. En aantal moeilijke woorden die U eigenlijk alleen maar hoeft te beschouwen als een bepaalde methode die voor het laseren van ogen gebruikt wordt.

Goede keus maken

U heeft besloten om geen bril meer te gebruiken. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Sommige mensen zien zo slecht dat zelfs een bril niet meer helpt om goed te kunnen zien. Anderen vinden een bril maar lastig bij het sporten; dan is er een categorie mensen die vindt dat het telkens weer een nieuwe bril moeten kopen te duur is; nog weer anderen hebben gewoon een hekel aan een voorwerp dat op hun neus drukt. Gelukkig bestaan er mogelijkheden om zonder bril toch goed te kunnen zien. Het is dan wel van belang dat U zich goed laat informeren bij de keuze die U gaat maken. Maar wat is een goede keus maken? Dat zal afhangen van een aantal factoren. De eerste factor is natuurlijk informatie inwinnen over de ingreep: wat zeggen de diverse klinieken hierover. De tweede zal financieel van aard zijn. Meestal willen mensen een eerste klas behandeling die niet superduur is. En bij het zoeken op internet ziet U dan de vraag gesteld Wat zijn de voordelen van TPRK?

Zou dat ook een factor kunnen zijn?

Wanneer we spreken over voordelen van TPRK, kunnen we denken aan financiële voordelen, maar de meesten van ons zullen zeker ook kijken naar de verhouding kwaliteit en prijs. Waarschijnlijk zal de kwaliteit van het gebodene meestal de doorslag geven. We moeten niet vergeten dat bij een medische ingreep de geboden kwaliteit van de behandelaar voorop staat. Die is in onze kliniek van een zeer hoog gehalte. Wereldwijd staat het medisch onderwerp OOGBEHANDELINGEN in Turkije heel hoog aangeschreven. Onder kwaliteit verstaan wij niet alleen de opleiding van onze medici, namelijk aan verscheidene universiteiten in Duitsland Engeland en Amerika, maar ook de opgedane ervaring met de aangeboden behandelingen. Als U weet dat wij in de loop der jaren tienduizenden patiënten hebben behandeld, kunt U er vast van op aan met een zeer ervaren team medici van doen te hebben.

Goede keus maken

Naast het financiële aspect letten de meesten van ons dus ook op het kwalitatieve aspect bij hun keuze. Dit is in ons geval van belang bij het verder beantwoorden van de vraag wat zijn de voordelen van TPRK laser techniek? Eenvoudig gezegd kunnen we stellen dat deze techniek vooral verband houdt met het aan de uitslag van het voorafgaande onderzoek naar de toestand van Uw ogen. De diverse onderdelen van onze ogen zijn altijd erg individueel bepaald. Als nu vastgesteld wordt dat Uw hoornvlies dun is, of dat U veel last heeft van droge ogen, dan is de TPRK methode voor Uw de meest geschikte behandeling. De genoemde methode wordt ook wel benoemd als de NO TOUCH methode. Deze laser behandeling wordt met de allernieuwste Schwindt Amaris 1050 RS apparaat uitgevoerd.

Wat houdt de No Touch oftewel de TPRK methode precies in?

Eenvoudig gezegd zal bij deze behandeling absoluut geen enkel medisch voorwerp of apparaat Uw ogen aanraken. Er wordt in Uw hoornvlies noch een zogenaamde flap gemaakt, noch worden er sneetjes in aangebracht. Er wordt enkel epitheel, de deklaag van het oog, weggehaald en daarna volgt de laser behandeling. Het epitheel zal zich weer geheel herstellen. Een ander gunstig aspect van deze methode is ook dat het hoornvlies gladder dan voorheen zal zijn, en dat de herstel periode, dus het goed kunnen zien met beide ogen, na deze behandeling sneller zal zijn dan bij andersoortige laser methoden. Samengevat kunnen we stellen dat de TPRK methode een ooglaser behandeling is vooral geschikt voor mensen met een dun hoornvlies, een praktisch pijnloze behandeling, en een korte genezingsduur. Daarnaast heeft U ook nog profijt van een veel goedkopere behandeling dan in Nederland.